Ormfärs

Started by Birgitta Pettersson on Monday, October 10, 2011

Participants:

Showing all 1 post
10/10/2011 at 10:43 AM

Ormfärs är en variant av Ånfors so i sin enkelhet är mycket ofta felstavat

Showing all 1 post

Create a free account or login to participate in this discussion