Kirsten Jensdatter - Bliver enke i 1828, men gift igen 4 mdr senere med Hans, fæstegården skal jo drives videre!

Started by Charlotte Duedahl on Tuesday, October 30, 2012

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 1 post
10/30/2012 at 2:50 AM

Ejendommene kobbelhusene der ligger på Krogen ved Borre har aldrig været fæstegårde, det er et et gl. Hestekobbel hvor militærheste fra København kom på græsning, og ingen ville købe og eje dem da kongen udstykkede Møn, desuden blev stavnsbåndet ophævet i 1780s.
Så det er forkert når du skriver noget om fæstegårde, desuden bliver Kirsten gift med en nabo på matr. 8 og han hed Hans Hansen og den dag i dag er Matr. 1a en del af matr. 8.

Det er ret essentiel, for det handler om hvordan Kirsten og Hans Hansen datter Ane og Jakob skaffer penge nok til at købe 10 gange så meget jord på Falster.

Og såkaldte slægtsforskere har desværre ikke ret megen viden udenfor hvad der står på mricofilm.

Erik.

Showing all 1 post

Create a free account or login to participate in this discussion