Inger Marie Pedersdatter Barbakken - Noen rettelser vedr. Inger Marie Pedersen Barbakken

Started by rolf barbakken on Wednesday, July 31, 2013

Profiles Mentioned:

Showing all 2 posts
7/31/2013 at 9:38 AM

Inger Marie ble gift med Laurits Hansen Kvebekk, i Sør-Odal. i Bygdeboka for Sør-Odal står det at hun ble født 1835 og død 1915. Men det kan være feil. da jeg vet om mange andre feil i den boka.
Det står her på nettsiden at hun var fra Nord Odal , det er feil. Stedet Barbakken ligger i Sør-Odal kommune.
Hennes mor , Berte Hansdatter fra Svennebyholtet var fra Nord- Odal.
Peder også i bygdeboka kalt Per, hadde også et barn utenom ekteskap , en datter med Olea Presterudseter, jenta het Christine. Hun vet jeg ingenting om.
Min far fortalte at Per fra Flaen hadde rødt hår og skjegg, Nå var ikke det så uvanlig at folk på den tiden hadde skjegg. har bilde av Bernt med mye skjegg. og det bildet kan være tatt mellom 1915 og 1922.
Foreldre til Per/Peder het Søren Hansen , muligens fra Nes, Romerike født 1752 og død 1839 ? gift med Kirsti Persdatter 1752-1841. De tjente på Sæter , en gard i Setersagen skolekrets, Sør-Odal og fikk 7 barn. en som døde et år gammel og ble kaldt opp igjen på neste gutt. Inger Marie Kvebekk er blitt fortalt til oss fra vår far Gunnar f. 19.11, at hun var stor til å være dame og var rødhåret. Jeg har snakket med en Kvebek fra Fetsund er muligens oldebarn til Inger M Kvebekk og han var lang og hadde rødt hår og skjegg.
Jeg er oldebarn til Inger Maries bror, Bernt. Jeg er gift med Inger Marie ! f. Lund som har sine aner fra Hurdal og Sør Fron.

Håper dett kan være til nytte

VH Rolf Barbakken, Årnes, Nes på romerike

7/31/2013 at 10:00 AM

@Rolf: Veldig artig å lese, takk for at du skriver det inn!

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion