laurunai

Started by Aušrelė Domžienė on Monday, January 4, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

  • Laurynas
    Geni member
Showing all 1 post
1/4/2010 at 4:21 AM

Na aš juokauju, mat nieko nesigirdi iš jūsų pusės tamstos, galvoju gal paskambins nors ,,o mamikės norėtumėm pridėti prie šio medžio, :))))))))))))))))))

Showing all 1 post

Create a free account or login to participate in this discussion