To like profiler

Started by Leif Bjarne Høybakk on Thursday, January 21, 2010

Participants:

Showing all 1 post
1/21/2010 at 1:22 AM

Hei,

Det ligger to like profiler knyttet opp mot Birger Evensen. Den ene er nanvgitt Henrikke og den andre er Henrikka. Vet ikke om det er Henrikke eller Henrikka som er rett, men de bør i alle fall slås sammen.

Showing all 1 post

Create a free account or login to participate in this discussion