Geni tõlkimise küsimused

Started by Lauri Kreen, Ͼ on Monday, June 14, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing 211-240 of 324 posts
Private User
10/30/2010 at 4:04 AM

Vabandust, kui see teema juba olnud on, aga mind kohutavalt häirib üks vale koma. Näiteks kui pöörduda mõne profiili haldaja poole kirjaga, siis automaatselt genereeritud kirja lõpus on selline tervitus:
Lugupidamisega,
Aikki Sard.

See koma seal on täiesti vale ja muudab tervitusvormeli hoopis millekski muuks. Kellel on võimu genis kasutatavat eesti keelt mõjutada - palun, palun, palun likvideerige see õnnetu koma!

Private User
10/30/2010 at 4:22 AM

Ka mind häirib see koma. See tähendab, et pöörduja pöördub iseenda poole. Avaldab iseendale lugupidamist.

10/30/2010 at 4:28 AM
Private User
10/30/2010 at 6:42 AM

Aitäh. Panin ise ka ühe püstise pöidla.

11/10/2010 at 1:22 PM

Et oleks arusaadav, mis see "claimed" tähendab, pakuks: Geniga liitunud isik / virtuaalne isik
või
Geniga liitunud isik / hõivamata profiil

midagi sellist ... pakkuge midagi paremat!

hõivatud/kinnitatud/määratletud, ka claimed mu meelest ei ole ilma selgituseta arusaadav. Kui saaks mingi vastanduse, kus vähemalt ühe poole sisu oleks selge, siis võiks vastand olla ka pisut ähmasemalt sõnastatud.

11/10/2010 at 1:25 PM

kuidas oleks kaasatud isik?

11/10/2010 at 1:28 PM

Tulen jälle vana teema juurde tagasi:
mu meelest terminid pererühm/pereliikmed on eksitavad
Mul on üle kolme tuhande pereliikme. See on nonsenss.
Mu meelest ka "pererühm" on emotsionaalselt kitsam kui Geni tehniline termin.

Kas me ei saaks neid muuta?
Pakuks mõlemale: hõimkond vmt?
Mida arvate?

11/10/2010 at 1:31 PM

Jaak, paku siis kohe vastand ka ikka välja! Need käivad paaris. Positiivideks sobivad igasugused mõisted, negatiivideks üksjagu vähem. Kas sinu vaarema oleks kaasamata isik?

11/10/2010 at 1:47 PM

miks peab olema vastand, kas ei või olla mõtteliselt sama termin? Kas inglise keeles on claimed vastand siin not claimed? Minu arvates ikka üks teine sõna. "Õige" vastand on "vale", aga võib öelda ka "sobimatu" - piltlik näide. Kaasamata on natuke tobe jah...peab mõtlema veel. Vanast teemast nii palju, et kui inglise keeles on family group, siis eesti keelne vaste sellele on peregrupp. Kas me peame juurdlema selle üle, kas Geni süsteemi koostajad mõtlesid selle all lähimaid sugulasi paari sugupõlve tagusest ajast laiali minevates harudes (kaasade peresid arvestamata ehk), nagu me peregrupi all mõistame või siis midagi muud? Peregrupp on mõiste, mida igaüks võib tõlgendada, nagu seda tahab, aga termin on korrektne. Ärge mind nüüd juristiks ega filoloogiks sõimake, mul pole sellist haridust ja see on lihtsalt "asjatundmatu" arutlus :)

11/10/2010 at 1:47 PM

Probleem pererühmaga on Geni enda kunstlikult tekitatud jura. Õiget väljendit sisuliselt ei ole, sest kuidas siis nimetada seda peret, kuhu igaüks oma suva järgi on liikmeid kokku ladunud.
Kolhooslik-koperatiivne-ühiskonna algrakuke? Kremli müüri ääres pöörataks haudades mõnumõminal külge. Aga meil on üksus, mis nagu vähk vohab, sest muidu ei saa kuidagi mestimisi korraldatud (või Geni lihtsalt söötis partneri ette ja kogemata vajutasid OK?)
Perekond see ei ole, pere see ei ole, pererühm see vähemalt on (ise ju rühmitasid selle pere endale kokku) kuigi, mingit seost sellel sõnal olemasoleva keelega ei ole ega saagi olla.
Nagu näha, võiksime ehk üritada seda kutsuda ka pereks, kuid ma hoiduksin sellest, sest igal ühel meist oleks see kuidagi erinevalt vastuvõetav. Pererühm on seevastu adekvaatne - tekitab võõristust, aga just seda ongi vaja, sest see on midagi tavalisest perekonnast või perest erinevat. Las kasutatav sõna annab kõigile ja koheselt sellest ka tunda!

Private User
11/10/2010 at 1:51 PM

Pole tõlget, pole probleemi ...

Pakun: "kaasur" (vrdl: "olbur").

Neimakatele - sõna "kõuk" etümoloogia on suht sama, kui sõnal "olbama", nima vanus.

11/10/2010 at 1:56 PM

Ingliskeeles on jah: claimed/unclaimed. Kui pakute midagi, siis ikka mõlemale!

Arne, Genis praegu kaks terminit sama asja kohta: "pereliikmeid" ja "pererühm". Sulle sobivad mõlemad?

11/10/2010 at 2:00 PM

Ja Jaak, ma ei tea, kust inglased/ameeriklased selle termini võtsid, aga mõistete sisu (sh emotsionaalne sisu) on tihtipeale välismaa- ja eesti keeles erinev (nagu hiljutine jälgimis-foobia elavalt näitas). Mu meelest oleks õigem tõlked teha (Geni) tegelikkusele vastavad, mitte eelistada otsetoortõlkeid ingliskeelest.

11/10/2010 at 2:21 PM

Mari, ei, ma olen omalt poolt üritanud neid väänata pererühmaks pärast seda, kui ma aru sain mida see Family tegelikult hõlmab (ehk siis on hõlmamatu ja sõna-sõnalt tõlkimatu). Aga ma ei ole võtnud ette klaperjahi korraldamist.

11/10/2010 at 2:28 PM

OK, Mari! Geni tegelikkus tähendab mu meelest võtta aluseks algse inglisekeelse mõiste algne tähendus ja siis proovida see eesti keelde panna nii nagu see eestlastele arusaadav on ja ka nii, et see oma algset mõtet ei kaotaks.Sain ma õigesti aru? Kui jah, siis on kõik ok, emotsioonid emotsioonideks...

11/10/2010 at 2:39 PM

Põhimõtteliselt jah. Geni tegelikkus oleks see, et kui ingliskeelses genis "family" tähendab viitsadat inimest, siis eestikeelses tõlkes ei ole võimalik kasutada sõna "pere", vaid tuleb leiutada otsetoortõlke asemel mingi adekvaatsem termin.
Aga ps. "hõimkond" teile ei meeldi, nagu aru saan, jah?

11/10/2010 at 8:23 PM

Mnjah, kui vaadata värskemaid väljendeid, mida näljastele tõlkelõvidele läbipuremiseks ettesöödetud on, näeme, et tulekul (aga võib-olla ka juba toimivad) on uudsed kontseptsioonid nagu "maximum family group" http://www.geni.com/tr8n/phrases/view?locale=et&translation_key... ja "Family's Family" http://www.geni.com/tr8n/phrases/view?locale=et&translation_key... lisaks on võimalus ka "Family group" lahti seletada http://www.geni.com/tr8n/phrases/view?locale=et&translation_key...
Hõim on N.Liidu gimni tõlke poolt ära vägistatud mõiste (minu kõrvale ja silmale). Kui juba sugupuu loojale otsida grupeeringuüksust, siis miks mitte sugukond või lausa sugulased? Samas kerkib kohe praktiline küsimus, et mis on see peamine liigutus, mida siis omavahel teeme? http://www.geni.com/tr8n/phrases/view?translation_key_id=194873 Kutsu Mari hõimkonda? Kutsu Mari hõimlaseks? Sõlmi isikuga Mari hõimuliit? Seo Mari oma sugukonnaga?
Üks loll jõuab palju küsida, aga ärme unusta, et pärast totaalset ilulõikust on küsijaid sadu ja kuidas me neid siis maha rahustame, võiks olla ette selge. Et ei juhtuks sellist palavikulist tõmblemist nagu olbamisega.

11/10/2010 at 8:44 PM

Veel paar terakest.
Minu arvates on Claimed päris asjalikult tõlgitud kui Kasutaja ja Unclaimed on Isik. Kirjeldusena midagi sellist:
Genis on meil isikud ja kasutajad. Kasutaja on isik, kes on enda profiili haldamise üle võtnud. Isikute kuvamiseks kasutame me sugupusse seatud nimekaarte (sobiks ehk paremini kohmaka kasti asemel). Iga nimekaardi sees peitub haldajast kasutaja poolt loodud profiil. Samal isikul võib olla mitu erinevat, eri kasutaja poolt sisestatud profiili. Geni eemärgiks on ühe isiku erinevate (ehk kattuvate) profiilide mestimine. Nii saab koostöös avardada oma sugupuud ja leida enda juuri. Laienemise käigus liitub igaühe sugupuu lõpuks maailmapuuga. Me kõik oleme sugulased!

11/11/2010 at 1:03 AM

Ma pakuks jah, et "kutsu Mari oma hõimkonda" (see kõlaks mu meelest palju tõepärasemalt kui "kutsu Mari oma perekonda" või ka "kutsu Mari oma pererühma"). Ega ma üksi muidugi ei hakka siin midagi lõikama.

Sugukond: minu taju järgi hõlmab veresugulasi ja sinna hulka oleks raske kedagi kutsuda. See loosung: me kõik oleme sugulased! ka väga hästi ei istu (kuigi pikas perspektiivis see ilmselt nii on).

Kasutaja ja Isik oleks mu meelest muidu väga hea.
Aga üks probleem on seal, sa kirjutad: "kasutaja on isik, kes..."
Siis Kasutajad oleks nagu Isikute alamhulk ja sellele teisele "mittekasutajate" alamhulgale pole jällegi head nime (kasutamata isikud, kasutajata isikud, hõivamata isikud, vabad isikud, vabad profiilid ...). Kui vastandusse panna Kasutaja ja Isik, siis jääb mulje, nagu Kasutajad polekski Isikud

Ehk kellelgi tuleb mingi hea mõte veel!
Minu poolest Kasutaja / Isik hädapärast võibolla kõlbaks.

((Kaardi sees profiil on mu meelest imelik))

11/11/2010 at 3:05 AM

Vastandus on lihtne. On kasutajad ja mittekasutajad. Kõik on isikud.
Kasutaja saab sisestada uusi isikuid luues neile endahallatava profiili.
Erinevate kasutajate sisestatud isikutel on mitu kattuvat profiili seni, kuni need mestitakse. Tekib koonprofiil millel on mitu haldajat.
Leidub isikuid, kelle vastu eksisteerib kõrgendatud huvi. Nende isikute koondprofiilide haldamiseks luuakse lukustatud põhiprofiilid (MP), mille haldamist korraldavad hooldajad (C).
Tundub loogilise jutuna, kuigi mulle isiklikult ei meeldi sõna profiil. Kahjuks ei ole torganud pähe midagi mõistlikumat.

Nimekaardi ja profiili suhe? Ei olnud vist päris elegantne sõnastus. Prooviks nii:
Iga kasutaja poolt sisestatud isiku profiili esindab sugupuuvaates isiku nimekaart. Sugupuus uute sidemete loomine või kattuvate profiilide ühendamine on võimalik nimekaarte liigutades, tõstes nad sugupuus teise sobiliku nimekaardi peale. See toiming algatab isiku erinevate profiilide mestimise ja viib erinevate kasutajate loodud sugupuude liitumiseni.

11/11/2010 at 3:08 AM

Pagan, mingi sodi on klaviatuuris võimust võtnud. Tähti jääb vahele.
Koondprofiil mõistagi on see, millel on mitu haldajat.

11/11/2010 at 11:38 AM

Eh, ma vaatan, et ma olen vist reageerinud selle arutelu avalehe küsimustele :D ja see claimed/unclaimed on ammu lahendatud.
Noh, elage hästi ja olge terved :)

ps. Aga see fämili küsimus on minu jaoks jatkuvalt aktuaalne.

11/12/2010 at 10:42 AM

Polnud vahepeal arvuti/Geni ligi...
Kas ka paberil koostatude perepuude juures kasutatakse genealoogias isikukirje kohta nimekaart?

Nimekaart on enamasti konverentsi külalise rinnaesisel....

Claimed oleme seni jah kasutajaks tõlgitud. Tegelikult on kasutajaid kolme tüüpi:
unclaimed "kasutaja" - kes pole vormistanud Genis püsiparooli (kasutab sisenemiseks e-kirjaga tulnud linki), ta ei ole oma profiili haldamist üle võtnud ja ripub koos oma poolt lisatud isikutega oma profiili endise haldaja küljes.
Tegelik kasutaja - kes ongi see Claimed User
ning
Endine kasutaja, kes oli kasutaja kuid nüüd on kas surnud või Genist lahkunud ja kelle lisatud/hallatud profiilid on kellelegi teisele üle antud.

11/12/2010 at 5:08 PM

Noh, kui "nimekaart" ei meeldi, proovime äkki siis "isikukaart"?
See asi meenutab minu jaoks pigem seda nimekaarti seal rinnataskus, mitte rinnaesisel.
Nende "kastideks" kutsumine on üpris nürimeelne, kastil on ju ka kolmas mõõde ja võimalikud allusioonid kasti teemadel ei ole eriti nauditavad.

11/13/2010 at 6:22 AM

jah või parem idioodikaart aka id-kaart :))

Private User
11/14/2010 at 4:52 AM

Isiku kaart (lahku kirjutatud) võiks ju ka olla.

Üldiselt pooldan ise (ja ka tuvuskonnas paljud) pooldavad Geni eestistamisel reaalsete kasutatavate sõnade kasutamist, et inimesed ei peaks hakkama mööda sõnastikke käima ja uurima, et mis sõna see küll on. Vastasel juhul on inimestel ju pigem mugavam töötada inglise või mõnes muus võõrkeeles. Ise keerasin ammu juba inglise keele peale tagasi, sest ei saanud eestikeelsest versioonist enam aru ja kuna mestimise tõlkimisel ühendamiseks või liitmiseks sain kohe piki näppe, siis ei näinud enam ka põhjust pingutamiseks.

11/14/2010 at 9:01 AM

Hääletage siis nüüd oma "isiku kaarti" või pakkuge siis tipule ja kastikesele veel alternatiive.

Private User keegi ei saa sundida kedagi Geni (või muud tarkvaralahendust) oma emakeeles kasutama.

Mina tahaks ikka kogu oma suguvõsaga sugupuuspuus mestis olla... Aga kui mõnele mõned vanad (unund' - unarsõnad) või taaskasutusele võetud emakeele sõnad ei istu, ei siis pole miskit teha. Päälegi on inimese enda keelerikkus just selline kuidas ta ise selle kujundab....

11/15/2010 at 3:27 AM

oot mis see "isiku kaart" üldse on? Tõlge "profiil"-ile? "Ankeet" ei sobi? Jah...võibolla on kohmakas.

11/15/2010 at 5:30 AM

Isiku kaardi all on mõeldud seda "kastikest", mida sa puus näed. Ei midagi enamat.

11/15/2010 at 5:35 AM

isiku kaart - originaal on "node", mõiste esineb puuvaates (varem kastike)

Showing 211-240 of 324 posts

Create a free account or login to participate in this discussion