מה שסיפר לי אבי

Started by Private User on Friday, January 14, 2011

Participants:

  • Private User
    Geni member
Showing all 1 post
Private User
1/14/2011 at 10:59 PM

אבי, יצחק לוקץ, סיפר לי ששם המשפחה הזה הוא שם לא יהודי, שהגן על היהודים ברוסיה - אוקראינה של אז, מגיוס לצבא הצאר, או מפרעות אנטישמיות. לוקץ, נגזר מהשם לוקס -LUCAS שהיה אחד השליחים של ישו.

Showing all 1 post

Create a free account or login to participate in this discussion