Arhitektuurimälestistega seotud muistendid ja legendid

Started by Lia Murs on Sunday, January 16, 2011

Participants:

Related Projects:

Showing all 1 post
1/16/2011 at 8:11 AM

http://www.eestigiid.ee/?SCat=3&CatID=0
Kirikud (140)
Kabelid (5)
Pastoraadid (12)
Mõisad (185)
Linnused (28)
Sillad (17)
Koolihooned (17)
Veskid (13)
Tuletornid (9)

Tööstushooned (3)
Raudteejaamad (3)
Postijaamad (11)
Kõrtsid (13)
Muuseumid (2)
Nüüdisaegsed ehitised (1)
Taluhooned (2)
Linnaehitised (8)
Rahvamajad (0)

Showing all 1 post

Create a free account or login to participate in this discussion