SAMENVOEGING GEVRAAGD ! Curator, doe deze samenvoeging

Started by Private User on Saturday, July 9, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing 1-30 of 681 posts
Private User
7/9/2011 at 2:21 AM

Dit is een afsplitsing van de algemene discussie waar om hulp van een Nederlandstalige curator kan worden gevraagd.
Daar het merendeel der verzoeken gaat om samenvoegingen is het doelmatig alle samenvoegingsverzoeken in één discussieonderwerp te doen en af te handelen.

Het doel van Geni is zo veel mogelijk met alle andere gebruikers samen te werken waardoor ieder zoveel mogelijk bewerkingen en samenvoegingen zonder hulp van anderen zelfstandig kan doen en daardoor wordt één, de hele wereld omvattende, gezamenlijke stamboom gebouwd.
Daarom wordt het aanbevolen, voor je een samenvoeging aan een curator vraagt, eerst zelf het MERGEREQUEST/samenvoegingsverzoek te doen, de MANAGER/beheerder van het betreffende profiel een COLLABORATIONREQUEST/samenwerkingsverzoek te zenden, met daarbij de tekst gecopieerd uit de adresbalk van het MERGEREQUEST/samenwerkingsverzoek.
Let wel dit werkt hoodzakelijk buiten de privacybescherming van de directe familiegroep.

7/22/2011 at 3:37 PM

http://www.geni.com/merge/compare/6000000009402822746?fsession_id=1...
http://www.geni.com/merge/compare/6000000013375401025?fsession_id=1...
http://www.geni.com/merge/compare/6000000013375463448?fsession_id=1...

er is een probleem met de ouders van Henricus Johannes Vollebrecht, wat waarschijnlijk opgelost wordt door bovenstaande samenvoegingen.
Er is nog wel een probleem met zijn zonen Nicolaus Vollebregt en N Vollebregt
dit laatste profiel is niet openbaar, maar het gaat voor zover ik kan nagaan om dezelfde persoon (zijn vrouwen en kinderen zijn ook niet openbaar en komen ook bij mij voor)

Ik heb al een tijdje geleden een samenwerkingsverzoek verzonden, maar tot nu toe nog geen reactie.

7/22/2011 at 8:44 PM

Done!
Job ik heb zelf ook een mailtje gestuurd naar Yvonne met de vraag of ze het profiel openbaar kon maken. Aangezien het een redelijk recente voorouder is in rechte lijn is dat toch wel beter. Yvonne heeft trouwens doorgaans goede beknopte profielschetsen ingebracht in haar stamboom, dus misschien wil ze dat een beetje beschermen. Meestal denk ik echter dat profielen privé blijven omdat het de gebruiker zélf niet opvelt dat ze privé zijn. Effen wachten op haar reactie!
G

7/23/2011 at 3:09 AM

George,

Dank je. Ik heb veel overlapping met haar gegevens dus ik heb haar al een tijdje geleden een samenwerkingsverzoek gestuurd en ook wat mailtjes voor specifieke profielen, maar nooit enige reactie gehad. Dat maakt het wat lastig in te schatten wat er aan de hand is.

Fred,

Ook hartelijk bedankt voor het vele werk.

Private User
7/26/2011 at 4:09 PM
7/27/2011 at 1:08 PM
Private User
7/27/2011 at 1:54 PM

gedaan met uitzondering van 2 private mergerequests

7/27/2011 at 1:56 PM

Fred,

Dank je

Private User
7/27/2011 at 1:59 PM

ik heb die 2 correcties ook maar gedaan, of je hebt ze vergeten of je had er geen zin in, de keuzes waren makkelijk, tussen Nederlandse of Engelse plaatsnaamteksten in Nederland en dan nemen we natuurlijk de NL teksten

7/27/2011 at 3:13 PM
Private User
7/27/2011 at 3:48 PM

gedaan, 2 prive niet

7/27/2011 at 4:11 PM
Private User
7/28/2011 at 12:49 AM

gedaan

7/28/2011 at 4:46 PM

Dank je

8/1/2011 at 2:46 PM
8/1/2011 at 11:43 PM

Done, met daarnaast een pakje extra duplicaten dat het opleverde. Ik laat de dataconflicten wel aan jou over, natuurlijk (vnl. spelling)

8/2/2011 at 12:58 AM

George,

dank je.
Ik zal er naar kijken.

8/2/2011 at 1:36 AM

George,

Een beetje vreemd:
ik zie in tree view bij matches/ data conflicts als ik kies voor managed by me of managed by my collaborators de conflicten niet.

Ik moet echt bij de betreffende profielen bij actions kijken om de conflicten te zien. Het lijkt me eigenlijk een bug (want ik ben nu toch ook een manager van het betreffende profiel?)

Ik zag nog 1 conflict waarvoor een extra merge nodig is:
http://www.geni.com/merge/compare/6000000010092738600?fsession_id=1...

8/2/2011 at 2:25 AM

Ik denk dat het allemaal maar wat langzaam refresht op dit moment :-)

8/2/2011 at 3:44 AM

Zou kunnen, ik wacht het wel even af.

8/4/2011 at 11:07 PM
8/4/2011 at 11:27 PM
Private User
8/4/2011 at 11:44 PM

klaar

8/5/2011 at 12:19 AM

inclusief nog wat extra merges ;-)

Private User
8/5/2011 at 1:37 AM

baas boven baas !

Private User
8/5/2011 at 1:41 AM

overigens George, let je ook op bij het mergen dat je even kijkt naar de managers.Indien één van de twee profielen meer managers heeft dan de andere blijft de primary manager daarvan in functie. Bij gelijk aantal is het een tombola. Ik controleer of de managers actief zijn, recent online, zoniet dan maak ik het profiel met de actieve manager even MP, voegsamen en demaster weer. Op die manier verdwijnen de niet actieve managers uit beeld, deed ik net met Job ook. Hoop ik maatr dat Job zo actief blijft ;<))

8/5/2011 at 2:44 AM

OK, niet aan gedacht, maar ik let er op!

8/5/2011 at 12:44 PM

George & Fred bedankt.
Ik krijg het hoe langer hoe drukker met andere zaken, dus mijn activiteit op Geni wordt de komende tijd wel minder. Het kan dus wel eens voorkomen dat ik een paar weken weinig zal kunnen doen, maar ik blijf wel actief op Geni.

8/5/2011 at 2:12 PM
Private User
8/5/2011 at 2:56 PM

gedaan

Showing 1-30 of 681 posts

Create a free account or login to participate in this discussion