Inventaris

‹ Back to Surnamesvan WijkDocuments

Reference no.: MOOC8/5.81
Testator(s):
Isaak Nieuwout
Anna van Wijk

[ …. ]

Inventaris mitgsaaders taksaasie van alle soodanige goederen als door ons ondergeschreven in den boedel van den burger Isaak Nieuwout en desselfs overleeden huijsvrouw Anna van Wijk sijn bevonden, namentlijk

ƒ

19 beesten klijn en grood tot 21gl: het st: 399
132 schaapen klijn en grood tot 1 1/2 gl: st: 198
aan kooijgoet 1 1/2 gl: st: 50
3 rekjes 1 1/2 gl: st: 3
8 patelijne borde 1 1/2 gl: st: 2
aan tinnegoed 1 1/2 gl: st: 5
2 koopere tessie 1 1/2 gl: st: 2
1 hak mes, een koopere pannetje 1 1/2 gl: st: 2
6 tinne lepels 1 1/2 gl: st: 1
1 strijk eijser, twee kandelaars 1 1/2 gl: st: 5
2 koeke panne, een rooster 1 1/2 gl: st: 6
3 eijsere potte 1 1/2 gl: st: 12
2 ouwe emmers 1 1/2 gl: st: 4
1 tang en een asschop 1 1/2 gl: st: 2
1 vlijsvork en een schuijmspaan 2
2 ouwe teketels 1 1/2 gl: st: 4
1 tafel 1 1/2 gl: st: 3
2 kiste 1 1/2 gl: st: 5
2 katels 1 1/2 gl: st: 6
4 ouwe stoele 1 1/2 gl: st: 4
een slaavin genaemt Matekke van Redelegooa 180
bedraagt de boedel in somma ƒ895

De lasten des boedels
volgens scheepen kennis aan den lanbouwer Theunes van Aard ƒ1000

Als getuijgen: FSS, de handtekening van Johannes Pijl, Isaac Nieuwoudt.

uploaded by Private User on February 3, 2011
Projects

Share