No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Albertina Jakobsdr Karberg

(1765 - 1835)
Hon var stans mest uppmärksammade kvinna. Världsresenären Edward Daniel Clarke (1769-1822) besökte Uleåborg och berättar i sin reseskildring från resan ... read more