No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Kirstine Nielsdatter Lange, døbt Kirsten Nielsdatter

(1766 - 1833)
KLOSTERGADE: Gaden kendes fra før 1300. Førte forbi klosteret. Kaldtes også 'apud fratres', dvs. Ved Klosterbrødrene. I 1562 hed den Bag Klosteret, i 1797 Skidenstræd... read more