No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Frealaf Buri Bor

(160 - d.)
6. Haralds ætt fra Adam Adam skapte Gud først av alle menn. Seth var sønnen hans, hans sønn Enos, hans sønn Kaynan, hans sønn Malaleel, hans sønn Ph... read more