No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Anders Holmgren

(1784 - 1874)
Född på gården Tomten i Kjeckstad socken i Ullervads fg, Skaraborgs län. Död på Åsen gård, Västra Ny fg, Östergötlands l�... read more