No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Ainu Kruuspan

(1926 - 2006)
Sünd ja märge perenime eestistamise kohta Ainu sünnikande juures, uueks nimeks sai Raie: Maetud Tallinna Rahumäe kalmistule.