No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Jürri Köbler

(1799 - 1889)
oli sõdur. Võeti nekrutiks 1820. 1834. a Vastemõisa hingeloendis olnud eelmises loendis Koewre Tõnnise talus nr 11. Võetud 1820 nekrutiks: [url= ]Saaga EAA.1865.3... read more