No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Magnus Olson Røte

(deceased)
Mor til Magnus Olson var datter til Magnus Skåla i Kvinnherad. Magnus Skåla var gift med ei av døtrene til Havtor Utormson Gjerde, lensmann i Strandebarm. Havtor Utormson Gjerde ma... read more