No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Niels Holgersen Krognos

(c.1240 - c.1320)
Niels Holgersen Krognos Død: eft. 1320 Notater Er i DAA 1893 nævnt med en søn mere Holger Nielsen s. 271, men denne udgår med DAA 1897 da han har vist sig at v&#... read more