No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Laurits Nilssøn Krabbe

(c.1560 - 1619)
Laurits Nilssen Krabbe , præst til Surnadal. sogneprest til Stangvik. Laurits Nielsen Krabbe var ifølge Tønder først prest i Surendal og var den første som bygde pr... read more