No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Alide Katharina Kärk

(1885 - 1974)
sünd - sk 252 PR - Käis 2 aastat Allika tänava Linnakoolis,hiljem õppis masinal kudujaks Oskas lugeda hästi,kuid kirjutas vigadega,aga oli ilus käekiri ... read more