No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Thorvald Stoltenberg

Thorvald Stoltenberg (født 8. juli 1931 i Oslo) er norsk diplomat og politiker (Ap). Han har tatt utdanning i Østerrike, Sveits, USA og Finland og tok juristeksamen i 1957, og begynte... read more