No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Carl Edvard Palander

(1811 - 1900)
Käynyt Hämeenlinnan Triviaalikoulua. Muuttanut Hattulasta 8.7.1830. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 11.6.1834. Pappina Vanajassa, Janakkalassa, Mietoisissa ja Toksovassa Inkeriss�... read more