No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Juhan Ojapõld

(1926 - 1953)
Raamatust "Vabaduse eest" Soomepoiste lühielulood 1997: Soome armeesse 26.10.1943, väljaõppel Porokylas, Taavetis ja Jalakalas 4/JR200-S. Tõrjelahingus Karjala kannasel, Vii... read more