No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Adele Unt

(1894 - 1984)
Kolonel Jaan Unt'i abikaasa. 1957-1960 oli Vancouveri Eesti Seltsi Täienduskooli õpetaja ja hiljem aastani 1976 selle kooli juhataja. Kirjutas ja lavastas lastenäidendeid Vancouv... read more