No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Nicolaas Willemsz Six

(1694 - 1731)
zijn vader,willem, was burgemeester van amsterdam van 1695- 1700... v/h schepen van haarlem en rentmeester van rijnland ., advocaat, leenman v.brederode ... zijn kinderen zijn: dorethea constancia 1725... read more