No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Halvdan Sigurdsson, av Stein

(995 - 1047)
Halvdan Sigurdsson Father: Sigurd Halvdansson «sow» Syr , mother Åsta (Astrid) Gudbrandsdotter . Halvdan av Stein (999 -) gift Ukjent (okänd), deras barn: Berglijot ... read more