No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Karl Gunnar Sjøblom

(1915 - 1940)
var med i krigen i Norge som infanterist , og falt 17 april 1940 under kampene i Jevnaker. gravlagt i Jevnaker.