No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Ole Abel Johannesen

(c.1826 - 1901)
Militærrulle 1806-1837 for Buksnes prestegjeld, Buksnes og Hol sokn Folketelling 1865 Folketelling 1875 Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C05 (1900-1911), Døde og... read more