No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Jeremias van Collen

(b. - c.1720)
familytreemaker... ; Waarnemend directeur Jeremias van Collen was een gezette man van rond de veertig. Van vaderszijde was kwam hij uit de Amsterdamse patriciërsfamilie Van Collen...... Va... read more