No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Pieter Elias

(1756 - 1813)
nschrijvingsdatum: 23-09-1779 naam bruidegom: Elias, Pieter Gerbrandszoon naam bruid: [van] Couwenhoven, Anna Elisabet bronverwijzing: DTB 624, p.289 opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK. read more