No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Thomas Isaksson

(1706 - 1782)
Bosatta på Hästö till hustruns död. Tomas och bamen flyttar diirefter till Överboda i Kökar.