No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Willem van Bonga

(b. - 1568)
Volgens van der Aa : Zoon van Johan van Bonga (ook wel genoemd Boenga, Bungha, Bonningha, Buuraga of Buma) en Ebel Popma (van Grijn en Ter Schelling) Gehuwd met Auck van Heemstra, dochter van Fey... read more