No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Silvia Mellik

Silvia Mellik on koorijuht ja muusikapedagoog. Õppis 1951-53 Tallinna muusikakoolis koorijuhtimist, lõpetas 1958 koorijuhtimise erialal Tallinna Riikliku Konservatooriumi. Tö�... read more