No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Marie Kirstine Jensen

(1849 - 1928)
Kilde: Anetavler for berømte danskere, 1. saml., Carl Langholz, (Copyright 1989: Carl Langholz og Dansk Historisk Håndbogsforlag ApS. Udgivet af Dansk Historisk Forlag med støtte f... read more