No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Anna Elizabeth Hamman

(1874 - 1963)
Na haar dood het haar dogter Esperance Kelber 'n boekie oor haar lewe geskryf. Die titel is Gebedsheldin – 'n Lewenskets van Ouma Hamman. read more