No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Hendrik Arend Ludolf Wichers

(1893 - 1968)
H.A.L. WICHERS woonde en werkte in de Oost, Den Haag, Ned.Indie [Batavia, Semarang, Bandoeng] daarna jaren in Nijmegen. Leerling van de Rijksacademie te Amsterdam. Schilderde portretten en landschappen... read more