Ваша фамилия Skard?

Исследование фамилии Skard

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

Поделиться

Åse Gruda Skard (Koht)

Дата рождения:
Место рождения: Oslo, Norway
Смерть: Умер в Barum, Norway
Ближайшие родственники:

Daughter of Halvdan Koht и Karen Elisabeth Koht
Wife of Sigmund Skard
Mother of <личное> Skard; Målfrid Grude Flekkøy; <личное> Skard; <личное> Skard и <личное> Skard
Sister of Ivar Grude Koht и Paul Grude Koht

Профессия: Barnepsykolog og kvinnesakskvinne
Менеджер: Private User
Последнее обновление:
показать все

Ближайшие родственники

О {profile::pre}

http://www.snl.no/.nbl_biografi/%C3%85se_Gruda_Skard/utdypning http://nn.wikipedia.org/wiki/%C3%85se_Gruda_Skard

Åse Gruda Skard (2. desember 1905–13. august 1985), fødd Koht, var ein norsk barnepsykolog og forkjempar for kvinnesaka frå Oslo. Skard vart den første kvinna i landet som oppnådde magistergrad i psykologi i 1931 ved Universitetet i Oslo, og fekk tilnamnet «hele Norges bestemor».

Foreldra hennar var Karen Grude Koht og Halvdan Koht. Ho vart i 1933 gift med litteraturforskaren Sigmund Skard. Saman fekk dei fem barn, mellom dei Halvdan Skard, Torild Skard og Målfrid Grude Flekkøy.

Åse Gruda Skard arbeidde i over tretti år som dosent i barnepsykologi ved Universitetet i Oslo (1947–1973). I 1934 etablerte ho Norsk Psykologiforening og sat som leiar frå 1945 til 1949. Under andre verdskrigen arbeidde ho ved Wilson College i USA, der ho mellom anna tala Noreg si sak. Ho var redaktør for Norsk Pedagogisk Tidsskrift i åra 1936–1973, med alt redaksjonelt stoff på nynorsk, og ho var barnebokkonsulent for både Noregs Boklag og Det Norske Samlaget frå 1946. Ho publiserte fagbøker på begge målformer, og den fyrste boka hennar, Pedagogisk psykologi frå 1935, skreiv ho saman med mora.

Gjennom ei rad føredrag, over to tusen artiklar og tjuefire fagbøker, var ho ein viktig meiningsdannar i Noreg etter krigen. I boka Ungene våre (1948) talar ho for korleis den moderne familien skal la meiningane til ungane koma fram i større grad. Ho tala til Norsk Kvinnesaksforening om kor viktig det var at kvinner i større grad nytta dei ulike sjansane samfunnet bydde på (1953).

Som forkjempar for born sine rettar bidrog Skard til opprettinga av eit nasjonalt barneombod. Ho kan seiast å vera den første norske mediapsykologen. I ei årrekkje sat ho i Kringkastingsrådet for NRK, der ho var sterk pådrivar for programmet Foreldrenes Kvarter, Barnetimen for de minste og Lørdagsbarnetimen. Ho medverka òg i tv-serien Mattis.

Åsa Grude Skard vart tildelt Forskningsrådets pris for popularisering av psykologisk vitskap i 1976. I 2005 oppretta Norsk Psykologiforening ein pris til hennar minne: Åse Gruda Skards pris. Ho er avbilda på eit norsk frimerke (NK1561).

показать все

Хронология Åse Gruda Skard

1905
2 Декабря 1905
Oslo, Norway
1933
Январь 1933
Возраст 27
1936
29 Ноября 1936
Возраст 30
Oslo, Oslo, Norway
1985
13 Август 1985
Возраст 79
Barum, Norway
17 Август 1985
Возраст 79