Ваша фамилия Van der Plaats?

Исследование фамилии Van der Plaats

Записей с Aaltje Van der Plaats

3,946 Records

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

Связанные проекты

Aaltje Van der Plaats

Дата рождения:
Место рождения: De Grauwe Kat, Arum, Wonseradeel, Friesland, The Netherlands
Смерть: Умер в Utrecht, The Netherlands
Причина смерти: hartfalen
Место погребения: Utrecht, The Netherlands
Ближайшие родственники:

Daughter of Sjoerd Sijbrens Van der Plaats и Geertje Hilarides
Wife of Berend Hooghoudt
Mother of Geertje Hooghoudt; Ida Jantje Bredeveld; Sjoerdtje Sijbranda Hooghoudt; Riek Hooghoudt и Boudina Johanna Wille
Sister of NN Van der Plaats

Профессия: huisvrouw
Менеджер: Andre Ronald van Amstel
Последнее обновление:

About Aaltje van der Plaats

Aaltje staat geregistreerd in het register van het Nannes Epes Leen te Bolsward (brief in bezit van H. Hendriksma); zie ook De Vier Bolswarder lenen

Nannes Epes Leen te Bolsward

Het testament Op 16 oktober 1511 laten Hendrik Nannes en Catrijn Epes hun testament vastleggen. In dit testament wordt het leen, hier proven genoemd, ingesteld. De passage waarin dit gebeurt luidt als volgt:

Item oock soe maecken wij van onsen goeden een proven in Sinte Martens Kercke, op Sinte Chrispinus ende Crispianus altaer ; het en sij dat wij op een ander altaer in denselven kerck voer onsen doot ordineren (………) ende willen en begeren alsdat dese Prijester, Diener disses provens, sal alle weecken leesen III missen op ten voors. altaer: als des sonnedaegs van den heiligen Drijevoudigheijt ende die ander II missen voor ons ende ons Olders ende al onse vrienden sielen ende oock vooral dije geene van ons tecort geschiet mogte wesen. Ende dije halve rente voors. sollen terstond van ons nae sijn doot volgen jaerlicx om missen ende dije levende den doode daar trouwelick in te helpen. Item, dije eerste koer disses voors. proven holde wij an ons selven, tot vordendeel dije laest sterft van ons tween. Mer voert aff van dije tijt int evich sullen dije priesters wesen Collatores toe dit benefitium ende bij raet des Priors in Thabor dije men daertoe sal requireren, alsoe dat dese vijer voors. bij raet der meeste part sullen altijt disse proeven voors. een goet man kijesen bij haeren conscientien sonder iemant wederseggen, geestelijcks of waerlijkcks; meer is daer ijmand bequaem van onsen bloet dija sal altijt dije naeste weesen.

In 1524 maakt Hendrik Nannes, wanneer zijn vrouw is overleden en hijzelf naar Amsterdam verhuisd en opnieuw getrouwd, een tweede testament dat direct na de aanhef over de prove, de pronde oftewel het leen handelt, omdat het aan een ander altaar verbonden wordt (het Sunte Jacobs Altaer) en de inkomsten ervan niet verzekerd waren, hetgeen hij in dit nieuwe testament verbetert.

Bron: Drs. G. Abma, De Vier Bolswarder Lenen, Het Witte Boekhuis, Bolsward 1979

открыть все 12

Хронология Aaltje van der Plaats

1860
7 Февраля 1860
Arum, Wonseradeel, Friesland, The Netherlands
1882
24 Апреля 1882
Возраст 22
Harlingen, Friesland, The Netherlands
1884
30 Июня 1884
Возраст 24
Makkum, Friesland, The Netherlands
1885
24 Сентября 1885
Возраст 25
Makkum, Friesland, The Netherlands
1887
6 Июля 1887
Возраст 27
Makkum, Friesland, The Netherlands
1888
23 Декабря 1888
Возраст 28
Makkum, Wûnseradiel, Friesland, Netherlands
1893
1 Июня 1893
Возраст 33
Utrecht, The Netherlands
1906
1906
Возраст 45
Utrecht, The Netherlands

Ter gelegenheid van de 50 ste verjaardag van Berend Hooghoudt

1922
24 Апреля 1922
Возраст 62
Utrecht, Netherlands

Menu van het diner bij Maison Heering te Utrecht

1932
5 Февраля 1932
Возраст 71
Utrecht, The Netherlands