Anders Hansen Foss

public profile

Is your surname Hansen Foss?

Research the Hansen Foss family

Anders Hansen Foss's Geni Profile

Records for Anders Hansen Foss

48,631 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Related Projects

Anders Mikkelson Hansen Foss, Biskop i Bergen

Nicknames: "Bishop of Bergen"
Birthdate:
Birthplace: Haderslev, Sonderjylland, Denmark
Death: Died in Bergen, Hordaland, Norway
Place of Burial: Bergen
Immediate Family:

Son of Hans Anderson Foss and Karine Hansdatter Tausen
Husband of Marine Ruprechtdatter Geizpuscher
Father of Magdalena Andersdatter Foss; Lauritz Andersen Foss; Jacob Andersen Foss and NN Andersdatter Foss

Occupation: Biskop i Bergen, Biskop av Bergen, magister, historiker., Biskop i Bergen 1583-1606, Prest, dansk historiker og biskop i Bergen.
Managed by: Private User
Last Updated:

About Anders Mikkelson Hansen Foss, Biskop i Bergen

Biskop i Bergen.

Moren var Catharina (Karine) Tausen. Hun står i flere kilder oppført med livsspennet 1515-1537. Det sliter jeg med å forstå, siden Hans Tausen angivelig giftet seg først i 1527. Dessuten er sønnen Anders Foss født 1543, og det er jo 6 år etter at Catharina døde. så er neste spørsmål; hvem er faren til Anders, som ble biskop i Bergen? Er det Hans eller Mikkel?

"Catharina, biskop hans Tausens äldsta kända dotter, var född i första äktenskapet. Hon var först gift med Hans Foss, präst i Odense (död 8/6 1559). Ene sonen Desiderius Foss blev präst vid Vor Frues Kirke i Köpenhamn. Den andre sonen Anders Foss, blev biskop i Bergen. Sitt andra äktenskap ingick hon med Jörgen Rasmussen Yostedt (död 6/4 1571. inga nya barn i detta äktenskap." Kilde: http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/48068.html?1076923576

Hans Tausens første kone var Dorothea Sadolin, de ble gift i 1520, hun døde i 1537. Dette er foreldrene til Catharina, født mellom 1520 og 1537! Hun bli gift første gang med Hans Foss, som døde i 1559. De fikk sønnen Anders Foss, biskop i Bergen. Feilen ovenfor skyldes at mor og datters datoer har blitt blandet sammen.

                                            ***

Anders Foss var sønn av Catharina Tausen (død 1537), eldste datter til biskop Hans Tausen, og Hans Foss (død 1559), som var prest i Odense. Han var en nær slektning av Mester Niels Andersen Foss, prior i Antvorskov kloster. Mester Nils ansatte ham som rektor ved klosterskolen i Antvorskov. Foss tok magistergraden i 1564 i København. Seinere, etter 1570, ble han sogneprest i Stege. Han giftet seg med Marina Rubbertsdatter Geizpuscher.

Denne Mands Fødested kjendes ikke; men han var en nær Slægtning af Mester Niels Andersen Foss, Prior i Antvorskov Kloster, som masske har givet ham Midler til hans Studierejser i Tyskland, Nederlandene og Frankrig, ligesom han senere ansatte ham som Rektor ved Klosterskolen i Antvorskov. I denne Stilling forekommer han 1565; Aaret efter tog han Magistergraden i Kjøbenhavn. Senere, efter at han maaske har haft anden Ansættelse, blev han (efter 1570) Sognepræst i Stege og har rimeligvis ogsaa været Provst paa Møen.1578 var han paa Forslag til at blive Biskop i Throndhjem, men da M. Hans Mogensen, der i sin Tid som Professor ved Universitetet havde kreeret ham til Magister og siden havde været hans Forgænger som Provst i Stege, men nu var Præst i Skaane, blev ham foretrukken, blev F. efter Forslag af Sjællands Biskop, Dr. Povl Madsen, af Kongen kaldet til Biskop i Bergen 1583.

I henved 24 Aar beklædte F. dette Embede, der dog næppe blev ham til megen Glæde, da hans Liv i Bergen var en næsten uafbrudt Kjæde av Stridigheder og Førtrædligheder af enhver Art. Han var vistnok en myndig og dygtig Tilsynsmand; men hans heftige Sind bragte ham i Strid med forskjellige, især med hans Kollega i Stiftstyrelsen, Lensmanden Peder Thott, der synes at have lagt an paa at gjøre ham Live saa surt som muligt. Det er nu ikke altid let at se, paa hvis Side Retten har været; men Biskoppen maatte jævnlig trække det korteste Straa. Særlig krænkende for ham maatte det være at hans Hustru, Marine Rubbertsdatter, som det synes ganske uskyldig, blev inddragen i en vidløftig Trolddomssag. Hans Svigersøn Rektor Jon Mogensen Skanke i Bergen gjorde ham ogsaa store Sorger og Ærgrelser. De mange Stridigheder, F. havde, foranledigede, at han hyppig maatte rejse ned til Kjøbenhavn for at tale sin Sag hos Regeringen, skjønt Udfaldet ikke derfor alltid blev efter hans Ønske. Ved disse Lejligheder besøgte han sædvanlig Tyge Brahe paa Hven, til hvem han stod i et særlig venskabeligt Forhold, og hvis Skæbne han fulgte med Deltagelse, efter at den store Astronom havde maattet forlade Fædrelandet. - I Aaret 1604 paalagdes det F. i Forening med Norges øvrige Biskopper at gjøre Forslag til de Forandringer i den danske Kirkeordinans, som de særlige norske Forhold krævede, da det var Hensigten at udgive en egen norsk Kirkeordinans. Mødet afholdtes i Bergen. Et Par Aar derefter døde .A. F. 25. Jan. 1607.

Hvad der særlig hendrager Opmærksomheden paa denne Mand, er hans grundige Indsigt i Historien, der var forbunden med et i hine Tider ganske ualmindelig skarpt kritisk Blik. 1577 udgav han «Genealogia regum Daniæ et Norvegiæ» etc. Siden forfattede han paa given Foranledning en mærkelig Bedømmelse af Saxo og dennes Udskrivere («Censura de Saxone Grammatico eiusqve interpretibus, scoliastis et recapitulatoribus»), en lille Afhandling, der paa en ejendommelig skarp og uskaansom Maade reducerer de af Saxo fortalte historiske Sagn til «Fabler, ikke meget sikrere end vores Æventyrer om Per, Poul og Esbern Askefis». Den af F. i Haandskrift efterladte Fortegnelse over Skribenter, der have behandlet danske Forhold, ligesom ogsaa hans «Annales» (i 4 Dele), er nu tabt. Hans urolige Liv i Bergen var ikke gunstigt for historiske Studier. I sin Svigersøn Lægen Dr. Henrik Høyer i Bergen havde han dog ved sin Side en Mand, der delte hans Interesse for Historien.

Rørdam, Hist. Kildeskrifter II, -539 ff. H. F. Rørdam.

-------------------- Anders Michaelsen Foss (født 1543 i Danmark, død 25. januar 1607) var en dansk historiker og biskop i Bergen. Anders Foss var sønn av Catharina Tausen (død 1537), eldste datter til biskop Hans Tausen, og Hans Foss (død 1559), som var prest i Odense. Han var en nær slektning av Mester Niels Andersen Foss, prior i Antvorskov kloster. Mester Nils ansatte ham som rektor ved klosterskolen i Antvorskov. Foss tok magistergraden i 1564 i København. Seinere, etter 1570, ble han sogneprest i Stege. Han giftet seg med Marina Rubbertsdatter Geizpuscher. Biskop i Bergen[rediger | rediger kilde]

I 1583 ble Anders Foss biskop i Bergen , en stilling han hadde resten av livet. Han ble anbefalt stillingen av Poul Madsen, Sjællands biskop, og kongen kalte ham til embetet. Tiden som biskop i Bergen bød på mange utfordringer. Han ble blant annet trukket inn i en en trolldomssak når hans kone Marina Rubbertsdatter ble beskyldt for å drive med trolldom. Det endte med at hun ble frikjent i trolldomssaken. Foss lå stadig i strid med lensherren Peder Thott. Han hadde også problemer med svigersønnen, Jon Mogenssøn Skanke, som i 1617 ble anklaget og dømt for blant annet ulovlig handel og ærekrenkelse av en fogd, for egteskapsbrudd og vold mot kona. Han ble dødsdømt og halshogd i 1618. Foss var en god venn av Tycho Brahe, den kjente astronomen. I 1604 ble Foss leder for en komite som skulle legge fram forslag til endringer i den danske kirkeordinansen, og det var meningen å gi ut en egen norsk kirkeordinans. Møtene ble holdt i Bergen. Historikeren Anders Foss[rediger | rediger kilde]

Anders Foss har både hatt en grundig historisk innsikt og et kritisk blikk på andre historikere. Han dristet seg for eksempel til å betvilte den historiske påliteligheten i deler av Saxos verk og i sagaene om konger før Harald Hårfagre. Saxos historiske sagn omtaler han som «Fabler, ikke mere sikrere end vores Æventyrer om Per, Poul og Esbern Askefis».

view all

Anders Hansen Foss's Timeline

1553
1553
Haderslev, Sonderjylland, Denmark
1574
1574
Age 21
Bergen, Bergen, Hordaland, Norway
1575
1575
Age 22
1581
1581
Age 28
Steppinge, Haderslev, Sonderjylland, Denmark
1607
1607
Age 54
Bergen, Hordaland, Norway
????
????
Bergen, Hordl, Nor
????
Bergen