Arnold Rhumann (1633 - 1682)

‹ Back to Rhumann surname

11

Matches

0 0 11
Adds middle name and occupation.

View Arnold Rhumann's complete profile:

  • See if you are related to Arnold Rhumann
  • Request to view Arnold Rhumann's family tree

Share

Birthplace: København, Sokkelund, København, Danmark
Death: Died
Managed by: Ella Johansson
Last Updated:

About Arnold Rhumann

Rhuman, Arnold, 1633-82, Professor, Søn af ndfr. anførte Professor Wolfgang R., var født i Kjøbenhavn, dimitteredes 1650 fra Herlufsholm, hvortil han 1654 vendte tilbage som Hører, men som han atter forlod 1655, blev 1661 Rektor ved den lille Skole i Slangerup, hvorfra han 1662 forflyttedes til det indbringende Konrektorat i Roskilde, tog 1663 Magistergraden og fik 1669 tillige Bestalling som Vicelektor i Theologien ved Byens Gymnasium. 1672 rykkede han op til virkelig Lektor og Professor. Død 6. Jan. 1682. Gift (i Dec. 1673 ell. Begyndelsen af 1674) med Bodil Danclef, Enke efter Rektor, Mag. Hans Pedersen Kalundborg (IX, 91); hun boede senere i Vendsyssel og døde paa en «Lystgaard» i Vraa 17. Marts 1700, 77 Aar gammel. Som Resultat af sine filologiske Studier havde R. forberedt et Værk om Romernes Afhængighed af Grækerne paa Lærdommens Omraade, men fik kun udgivet Begyndelsen: «Romæ Atticæ suburbium» (1679), der handler om Bogstaverne; det er dediceret Forfatterens Mæcen Ove Juul til Villestrup.

Nyerup, Lit. Lex.

Bloch, Roskilde Domskoles Hist. II, 14 f.

Wad, Dimitt. fra Herlufsholm II, 136 ff. /G. L. Wad.

Rhumann (Arnold) des nachstehenden Wolffgang Johann Rhumanns Sohn, ein Danischer Philosoph und Magister von Coppenhagen, war ConRector der Cathedral-Schulen zu Roeskild, lehrte nach diesem die Theologie, schrieb


1) fomam atticam ser assierrionem priscini;


2) Compendiumr Retorices Refeniane X scc.. und starb den 6 Jan-1682. Witte diar. biograph Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste ...

view all

Arnold Rhumann's Timeline

1633
1633
København, Sokkelund, København, Danmark
1673
December, 1673
Age 40
1682
January 6, 1682
Age 49