Benedikt Niclas Birckenmejer (c.1746 - 1822)

public profile

View Benedikt Niclas Birckenmejer's complete profile:

  • See if you are related to Benedikt Niclas Birckenmejer
  • Request to view Benedikt Niclas Birckenmejer's family tree

Share

Nicknames: "Bengt", "Berckenmeijer"
Birthdate:
Death: Died in Helsingborg, Sweden
Occupation: Apotekare
Managed by: Ella Johansson
Last Updated:

About Benedikt Niclas Birckenmejer

Apotekare i Helsingborg

Bland de egendomligaste strider om ett apoteksprivilegium var väl tvistemålet emellan Bengt Niclas Berckenmeijer i Helsingborg och hans son Herman Berckenmeijer. Denne senare hade af generalguvernören Johan Kristoffer Toll blifvit den 5/5 1804 kallad till fältapotekare i Skåne och erhöll efter undergången apotekareexamen k. privilegium den 14/8 s. å. på ett fältapotek i Helsingborg. Nu besvärade sig fadren hos Kongl. Maj:t deröfver, att Herman Berckenmeijer upprättat apotek i Helsingborg i strid med de honom såsom stadsapotekare 1782 beviljade privilegierna. Kongl. Maj:t förklarade den 14/7 1806 det böra blifva dervid, hvarigenom tillika en obehaglig process emellan far och son skulle förfalla. När mellertid Herman Berekenmeijer dref öppen apotekshandel, inlemnade fadren till collegium medicum 1812 en skrift, deruti han besvärade sig öfver denna hans son beviljade rättighet. Han skyllde dervid på den, »som nu så bakvändt refererat saken för vår nådige och högst rättvise konung», beklagade att ett kongligt kollegium med sitt rättvisa och billiga utlåtande icke haft mera framgång och uppgaf, att hans son vågat komma inför majestätet med rena osanningar. Kollegium förklarade sig icke kunna härtill lemna minsta embetsåtgärd (Collegii medici protokoll den14/6 1812.) Ur: Svenska och finska medicinalverkets historia 1663-1812 / Tredje delen / s. 367 http://runeberg.org/medhist/3/0385.html

view all

Benedikt Niclas Birckenmejer's Timeline

1746
1746
1768
November 22, 1768
Age 22
Helsingborg, Sweden
1770
March 13, 1770
Age 24
Helsingborg, Sweden
1771
July 12, 1771
Age 25
Helsingborg, Sweden
1804
February 29, 1804
Age 58
Helsingborg, Sweden
1805
May 11, 1805
Age 59
Helsingborg, Sweden
1807
August 25, 1807
Age 61
Helsingborg, Sweden
1822
June 27, 1822
Age 76
Helsingborg, Sweden
????