Bodil K. Hansen PRO

‹ Back to Hansen surname

View Bodil Kanstad Hansen's complete profile:

 • See if you are related to Bodil Kanstad Hansen
 • Request to view Bodil Kanstad Hansen's family tree
 • Contact Bodil Kanstad Hansen directly

Share

Birthplace: Tromsø, Norway
Last Updated:
view all

Immediate Family

  • Private User
   partner
  • Mohamed
   ex-husband
  • Ruben
   son
  • Private User
   mother
  • Otto Gerhard
   father
  • Private User
   brother
  • Private User
   sister
  • Private User
   brother

About Bodil Kanstad Hansen

daddy_heart.gif*

Føring av Navn

'Vi anvender navnekonvensjonene vanlig innen slektsgransking og på Geni'

'Fornavnsfelt: alle fornavn ved dåp'

'Mellomnavnsfelt: patronymikon/farsnavn (Olsdotter, Børresson)'

'Etternavnsfelt: gårdsnavn ved fødsel, eller arvelig slektsnavn'

•"Pikenavnsfeltet": kan brukes til oppføring av opprinnelig navn, begge kjønn

•"Visningsnavn": bør kun brukes i særtilfeller der folk var kjent under et helt annet navn - la stå åpent

•Suffix-feltet: mulig å legge inn "til Østråt" osv for eldre adelsfamilier

•Keeping the Name

•We use naming conventions common in genealogy and Geni.

•First Name Field: all forenames by baptism

•Middle Field: patronymic / father's name (Olsdotter, Børresson)

•Last Name Field: farm name at birth, or hereditary family names

•"Maiden name field", may be used for construction of the original name, both sexes

•"Display Name": should be used only in special cases where people were known under a different name - leave blank

•Suffix field: possible to add "to Østråt" etc. for older noble families