Brita Olofsdotter Onsberg (c.1650 - c.1699)

‹ Back to Onsberg surname

View Brita Olofsdotter Onsberg's complete profile:

  • See if you are related to Brita Olofsdotter Onsberg
  • Request to view Brita Olofsdotter Onsberg's family tree

Share

Death: Died
Managed by: Johan Anell
Last Updated:

About Brita Olofsdotter Onsberg

Johannes Thavenius fru, Brita Onsberg, en nyckelperson

Lars Jönsson i Tavesta var enligt en skrivelse till häradsrätten år 1699 en av huvudägarna till gården sedan han, i likhet med en halvbror på fädernet, ärvt och inlöst olika syskondelar.8 Halvbrodern måste ha avlidit senast detta år, eftersom det då uppgavs att hans änka hade sålt en del av gården till Lars Jönssons systerson, Jon Nilsson. Hon kan därmed identifieras med den Brita Onsberg, som omnämns med detta namn vid motsvarande uppbud från år 1697–1699.9 Denna försäljning omnämns också år 1723, då Johannes Thavenius son, »Prästmannen» Lars Thavenius, anmälde att hans icke namngivna mor »under des omyndighe åhr» sålt hans fädernejord, 1/4 Tavesta, till Jon Nilsson, som var hans »Syskonebarn», det vill säga kusin.10 Därmed kan det nu slås fast att Lars Jönsson var halvbroder på fädernet till Johannes Thavenius.

Tack vare försäljningen av en del av Tavesta till Jon Nilsson har det enligt ovan gått att fastställa det efternamn som bars av Johannes Thavenius hustru, som tidigare bara varit känd som Brita Elisabeth Olofsdotter. Hennes tillnamn, Onsberg, användes även av komministern i Lids socken, Michael Olai Onsberg (död 1698),11 vilket med hänsyn till fadersnamn, social ställning och tidsangivelse talade för att de var syskon. Detta bekräftas också i det senaste herdaminnet i den utförliga biografin över fadern, kyrkoherden i Gryt socken i Södermanland, Olaus Johannis Angermannus, död 1677.12 Man refererar där till en skrivelse från Andreas Campanius som namnger Johannes Thavenius som måg till änkan efter Olaus i samband med att dennes efterträdare skulle utses.13 Det kan tilläggas att efternamnet Onsberg torde syfta på prästgården Odensberga i Gryt och inte på »Odensberga i Runtuna socken» som tidigare föreslagits i den kortfattade biografin över brodern Michael.

Enligt biografin över Olaus Johannis hade denne utöver barnen Michael och Brita ytterligare minst två söner.14 Denna barnaskara kan nu kompletteras med en hittills okänd syster, eftersom vi funnit att Olaus i en skrivelse till häradsrätten år 1676 talat om en annan måg, vilken varit kyrkoherde i Trosa stad och som nyligen avlidit.15 Denne måg bör vara identisk med kyrkoherden i Trosa, Nils Tremulander, som avled 1676, och vars hustru hette Elisabeth Olsdotter, senare omgift med kyrkoherden i Trosa, Josef Fogdonius.

Eftersom Brita Onsberg hade en syster, som hette Elisabeth, bör det ifrågasättas om också Brita verkligen bar detta förnamn. Man bör då notera att Brita inte tillskrivits något andra namn varken vid försäljningen av en del av Tavesta enligt ovan eller vid sonen Johannes dop, då hon enbart kallades Brigitta Olai. Dubbelnamn var dessutom ovanliga vid denna tid, och vi menar att de två namnen i något sammanhang felaktigt kan ha uppfattats representera en enda person och därmed lett till den missvisande uppgiften att Johannes Thavenius hustru skulle ha hetat Brita Elisabeth. Orsaken till att förnamnet Brita utelämnats i Svenska ättartals släktredovisning är oklar.

Brita Onsberg kan förmodas ha gift sig med Johannes 1678, eftersom denne anges som måg till Olaus Johannis änka i Andreas Campanius ovan citerade skrivelse från den 24 augusti 1678 och eftersom kaplanen Johan i Frustuna noterats utan hustru i mantalslängden detta år samtidigt som en ogift dotter noterats hos prästänkan i Gryt. Brita Onsbergs familj kan med våra kompletteringar och justeringar kort sammanfattas enligt följande:

familjen onsberg från gryt

Olaus Johannis Angermannus, död 1677 och begravd 8/7; kyrkoherde i Gryt socken, Södermanland.

– Gift med Anna Michaelsdotter, dotter till kyrkoherden i Råby Michael Olai och Elisabeth Andersdotter.

B a r n (utöver minst två till namnet okända söner som avlidit unga):

Brita Olofsdotter Onsberg, död tidigast 1699. – Gift ca 1678 med Johannes Thavenius, född ca 1640, död 1693; kyrkoherde i Frustuna (se nedan).

Elisabeth Olsdotter, död tidigast 1687. – Gift 1:o med Nicolaus Tremulander, död 1676; kyrkoherde i Trosa stad. Gift 2:o med Josephus Fogdonius, död 1687 i januari; son till kyrkoherden i Örebro Daniel Josephi Fogdonius och hans hustru Dorotea N.N.; kyrkoherde i Trosa stad.

Michael Olai Onsberg (ca 1660–1698), komminister. Se nedan.

Michael Olai Onsberg, född ca 1660, död 1698 17/12 i Lids socken vid 38 års ålder; komminister. Gymnasist i Strängnäs 1672; prästvigd 1684 1/3; kollega i Strängnäs skola 1682; pastorsadjunkt i Kvarsebo, Östergötland (men Strängnäs stift), 1685; komminister i Lid 1689.

– Gift 1:o med Catharina Andersdotter Salvia, född ca 1664, död 1698 31/3 i Lid vid en ålder av 33 år, 4 månader och 12 dagar; dotter till kyrkoherden i Kvarsebo Andreas Magni Salvius (en brorson till riksrådet friherre Johan Adler Salvius [nr 170]) och hans hustru Elisabeth Krochius.16

– Gift 2:o 1698 3/11 i Lid med Brita Persdotter Ausenia.

B a r n:

1. Lisken Onsberg, född 1690 15/2 i Lid.

1. Olof Onsberg, född 1692 5/2 i Lid.

1. Gustaf Onsberg, född 1694 11/3 i Lid.

1. Johan Onsberg, född 1695 19/5 i Lid.