Carl Fjellström (1698 - 1760)

‹ Back to Fjellström surname

44

Matches

0 0 44
Adds more complete death place, burial place, middle namesibling(s).

View Carl Fjellström's complete profile:

  • See if you are related to Carl Fjellström
  • Request to view Carl Fjellström's family tree

Share

Birthdate:
Birthplace: Jäckvik, Silbojokk, Arjeplog, Sweden
Death: Died in Ångermanland, Sweden
Occupation: Komminister i Storkyrko, Stockholm, Kyrkoherde i Själevad, Ångermanland., Kyrkoherde
Managed by: Annette Sundström
Last Updated:

About Carl Fjellström

Kyrkoherde nr 12 i SJÄLEVAD

Carl Noraeus Fjellström (1755-60), f. 1698, son af khden i Silbojock Per Noræus. Jämte sin broder Per uppfostrades han hos landshöfding frih. Löwen, och båda inskrefvos 6 sept. 1715 vid Upsala universitet i matrikeln under benämningen Lappones Pithenses. Prästv. på riksrådinnan, grefvinnan Posses kallelse till huspred. 1729 och blef s. å. e. o. predikant vid lifgardet; past. adj. i St. Maria 1731, komm. i St. Nicolai församling 1732.

Han uppfördes i 3. rummet å konsist. förslag till khdebefattningen i Själevad, men församlingsborna önskade till 4. profpredikant nådårspred. Joh. Lochnæus, till hvilken de fattat synnerlig kärlek och tycke. Konsist. kunde ej villfara deras begäran, som ock afslogs af K. Maj:t, men då Lochnæus under faderns sjuklighet i 10 år förestått församlingen, rekommenderades han att vid annat tillfälle komma i behörig åtanke. Fjellström utn. på sommaren 1755 till khde och tilltr. genast.

Till Hsands konsist. anmäler han 1757, att mag. Joh. Lochnæus tillika med byamännen i Hörnett och på Svedjeholmen vilja på försök inrätta en laxbyggnad i Hörnettsundet, som torde blifva prästebordet till förfång. Under sin korta ämbetstid visade han stor omvårdnad om församlingen. Själf sångare vinnlade han sig om att lära sina åhörare att sjunga psalmer och ledde själf kyrksången vid gudstjänsten. Ny mässhake och nya båroch kalkkläden inköptes för kyrkan 1756. Han var utsedd till orator vid 1760 års prästmöte, men måste för sjukdom afsäga sig uppdraget.

Efter att i ett par års tid varit svårt ansatt af skörbjugg och andtäppa, afled han 13 juni 1760. Med sina 3 hustrur, hvilka alla dogo i barnsäng, hade han tillsammans 17 barn. Sterbhuset var utfattigt. Dubbla nådår beviljades.

G. 1) 3/8 1732 m. Margareta Arosell, dotter af rådman och handl. i Västerås Henrik Arosell, d. 1735;

2) 20/7 1736 m. Magdalena Charlotta Asplund, f. 1714, dotter af handl. Anders Asplund i Sthm, d. där 24/10 1747;

3) 10/7 1748 m. Ulrika von Brobergen, f. 5/6 1720, dotter af assessorn i kammarrevisionen Petter v. Brobergen, d. i Själevad 17/2 1757.

Barn: i 1:a giftet 3 st., alla döda späda;

i 2:a g. 9 st., bland dem. Magdalena Christina, f. 1737, g. 1759 m. kronofogden Olof Westman; Carl, f. 5/9 1739, exped. kronofogde, d. i Nordmaling 28/10 1815; Anders, f. 22/3 1741, kamrer vid Kgl. teatern, d. i Sthm 9/3 1822; Petrus, f. 1742; Ulrica Charlotta, f. 1743; Agatha, f. 1745; Anna Catharina, f. 1746; Gustaf, f. 17/10 1747;

i 3:e g.: Ulrika Charlotta, f. 8/4 1749, g. m. landsekret. Magnus Norleen; Petrus, f. 1750, d. späd; Per Anton, f. 1752, major vid Västerbottens reg., RSO, d. 1824; Johan Erik o. Stina Maria, begr. 12/10 1755.


-------------------------------------------------------------------------------- Källor

1)  Härnösand Stifts Herdaminne av Leonard Bygdén 
2)  Læstadius, Hans 
view all 24

Carl Fjellström's Timeline