Mordechai Twerski (1770 - 1837)

‹ Back to Twerski surname

16

Matches

0 0 16
Adds mother, birth place, more complete death date, death place, burial place, personal photo, additional photo(s), middle name, occupation, sibling(s), spouse(s) and child(ren).

View Mordechai Twerski's complete profile:

  • See if you are related to Mordechai Twerski
  • Request to view Mordechai Twerski's family tree

Share

Death: Died
Managed by: David Prins
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Mordechai Twerski

רבי מרדכי טברסקי, (מכונה המגיד מצ'רנוביל; תק"ל, 1770 - כ' באייר תקצ"ז, 1837) היה האדמו"ר השני מצ'רנוביל. כל בניו כיהנו כאדמו"רים ומהם יצאו כמה ענפי חסידות המונים כיום אלפי חסידים, בהם סקווירא, טשרנוביל ורחמסטריבקא.

ולד בצ'רנוביל לשרה ולרבי מנחם נחום מצ'רנוביל, מתלמידי הבעל שם טוב והמגיד ממזריטש ובעל ספר "מאור עיניים". אשתו הראשונה שרה הייתה בתו של רבי אהרן הגדול מקרלין. לאחר פטירתה נישא לפייגא בתו של רבי דוד לייקעס תלמידו של הבעל שם טוב. מאשתו הראשונה נולדו לו שלושה בנים ובת ומאשתו השנייה חמישה בנים ושתי בנות. שמונת בניו כיהנו אחרי פטירתו כאדמו"רים ברחבי אוקראינה, והיו מהבולטים בהפצת תורת החסידות באותה תקופה. כשחייבה הממשלה הרוסית את נתיניה לכנות את עצמם בשם משפחה, בחר רבי מרדכי בשם טברסקי, על שם העיר טבריה, בה התיישבו תלמידי המגיד ממעזריטש. לרבי מרדכי היו חסידים רבים ועיירות רבות מינו אותו כ"מגיד מישרים" שלהם. בין תלמידיו רבי ישראל דב מווילדניק ורבי אברהם דב מאבריטש. דברי תורתו התפרסמו בספר ליקוטי תורה אשר זכה להסכמות ממנהיגי החסידות. בתשס"א הודפס הספר מחדש במהדורה מתוקנת ובתוספת מפתחות בשם "ליקוטי תורה השלם". אחיינו (נכד גיסו רבי אברהם מקוריסצ'וב) רבי ישראל מרוז'ין קרא לאחד מבניו (רבי מרדכי פייבוש מהוסיאטין) בשם מרדכי, עוד בחייו של רבי מרדכי מצ'רנוביל, בניגוד למסורת היהודית האשכנזית, שלא קוראים שם לילדים אחרי אנשים חיים. כשנשאל על כך, ענה: "הדוד שלנו מצ'רנוביל הוא כבר כמה שנים מעל העולם הזה, כאילו אינו בעולם הזה". רבי מרדכי נפטר בקייב בכ' באייר תקצ"ז (1837). בעודו בחיים הכין את מקום קבורתו בפאתי הכפר אנטיווקה ליד קייב, באמרו ששם אין כנסיות, וכך קול הפעמונים לא יפריע למנוחתו. קברו נמצא באמצע שדה משקיף על גבעות ונהר.

ילדיו

רבי אהרן מצ'רנוביל, נולד בשנת ה'תקמ"ז, ונפטר בח' בכסלו ה'תרל"ב. רבי משה מקורסצ'וב, נולד בשנת ה'תקמ"ט, ונפטר בי"ח בטבת ה'תרכ"ו. רבי יעקב ישראל מצ'רקס, נולד בשנת ה'תקנ"ד, ונפטר בי"ג באלול ה'תרל"ו. רבי מנחם נחום ממקארוב, נולד בערך בשנת ה'תקס"א ונפטר בז' בתשרי ה'תרי"א. רבי אברהם מטריסק, נולד בשנת ה'תקס"ו, ונפטר בב' בתמוז ה'תרמ"ט. רבי דוד מטולנא, נולד בשנת ה'תקס"ח, ונפטר בי' באייר ה'תרמ"ב. רבי יצחק מסקוירא, נולד בשנת ה'תקע"ב, ונפטר בי"ז בניסן ה'תרמ"ה. רבי יוחנן מרחמסטריווקא . נולד בשנת ה'תקע"ו, ונפטר בד' בניסן ה'תרנ"ה. מלכה, אשתו של רבי יחיאל מיכל מדרוהוביץ', נכדו של רבי ברוך ממז'יבוז'. חנה חיה, אשתו של ר' דוד הורודצקי, נכדו של ר' דוד לייקיס. נולדה בשנת ה'תק"ע ונפטרה בשנת ה'תרנ"ג. שיינדל, נישאה לרבי דוב בער מליווא, נולדה בשנת ה'תקפ"א ונפטרה בשנת ה'תרס"א בעיר טולנא.

(ויקיפדיה)