["\n\n\n\n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n Christina MacLeod (Ross), Queen of Mann and the Isles ["(c.1200 - ", "1250)", " "] - Genealogy\n \n \n \n\n \n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n\n \n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n \n \n\n
\n \n \n\n \n \n\n\n\n\n \n \n \n\n\n
\n
\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n
\n \n\n \n\n
\n\n\n\n \n \n \n \n
\n \n \n \n \n \n \n\n
\n\n
\n\n\n
\n \n
\n\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n
\n\n
\n
\n
\n Join the world's largest family tree\n
\n
\n
\n
\n
Gender
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n
First Name
\n
\n \n
\n
\n
\n
Last Name
\n
\n \n
\n
\n
\n
Email
\n
\n \n
\n \"\"\n never shared, never spammed\n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n or Cancel\n
\n
\n
\n\n
\n\n\n\n\n\n \n\n \n
\n \n\n\n\n\n\n\n
\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n
\n \"\" Follow\n
\n

\n \n \n \n \t Christina MacLeod (Ross), Queen of Mann and the Isles\n \n \n [\"(c.1200 - \", \"1250)\", \" \"]\n \"\"\n \n \n

\n \n

‹ Back to MacLeod surname

\n
\n
\n
\n
\n \n\n \n
\n\n \n \n \n
\n\n \n\n
\n
\n \n
\n
\n
\n
\n

View Christina MacLeod (Ross), Queen of Mann and the Isles's complete profile:

\n
  \n
 • \n See if you are related to Christina MacLeod (Ross), Queen of Mann and the Isles
 • \n
 • \n Request to view Christina MacLeod (Ross), Queen of Mann and the Isles' family tree
 • \n
\n \n
\n
\n\n
\n
\n

Share

\n
\n
\n
  \n
 • \n \n
 • \n
 • \n \n \n
 • \n
\n
\n
\n \n\n
\n\n
\n \n\n
\n
\n \n \"\"\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Nicknames:\"Christina mac in tSagairt\", \"Christina of Ross\"
Birthplace:\n Ross, Scotland\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Death:\n \n Died\n \n \n \n \n in \n \n Isle of Man, Great Britain\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Occupation:Queen of Mann and the Isles
Managed by:\n \n [#6000000006861991769, \"node_id\"=>\"65125094\", \"created_on\"=>\"2009-08-17 12:56:36.95854\", \"updated_on\"=>\"2013-06-27 05:54:24.741929\", \"private\"=>\"t\", \"shared\"=>\"f\", \"gender\"=>\"m\", \"is_alive\"=>\"t\", \"imported\"=>\"f\", \"publicly_searchable\"=>\"t\", \"claimed\"=>\"t\", \"profile_type\"=>\"default\", \"first_name\"=>\"Jahn Edgar\", \"last_name\"=>\"Michelsen\", \"middle_name\"=>\"\", \"maiden_name\"=>\"Michelsen\", \"suffix\"=>\"\", \"display_name\"=>nil, \"mugshot_id\"=>\"6000000010187259247\", \"added_onto\"=>\"6000000006862205135\", \"created_by\"=>\"6000000003095036341\", \"manager_id\"=>nil, \"tree_id\"=>\"6000000006781162801\", \"public_id\"=>\"120440560\", \"dob\"=>\"1970-12-18\", \"dod\"=>nil, \"match_count\"=>\"0\", \"match_count_incremented_at\"=>\"2009-11-18 11:59:56.152859\", \"deleted_at\"=>nil, \"merged_profile_id\"=>nil, \"deleted_by_id\"=>nil, \"master_profile_id\"=>nil, \"deletion_revision_id\"=>nil, \"creation_revision_id\"=>nil, \"tree_num\"=>nil}]\n
Last Updated:\n \n
\n\n \n \n \n
\n
\n\n
\n\n\n\n \n\n \n\n\n
\n
\n \n view all\n \n

Immediate Family

\n
\n
\n \n
\n
\n\n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n\n\n\n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n
\n
\n
\n

About Christina MacLeod (Ross), Queen of Mann and the Isles

\n
\n
\n

Christina MacTaggart, Queen of Mann and the Isles

\n

Christina was the daughter of Ferquhard MacTaggart (O'Bjolans), 1st Earl of Ross.

\n

Sources

\n\n

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\n

Olof Svarta var Aven Gift med Christina, dotter till Ferguard, Jarl AV-Ross, Skottland, älskling var hans Tredje hustru. (Fra Skanke-slektens historie, GVC Young, 1986)

\n

Vet du inte att du levt länge med kusin henne som du nu har på din fru? Olave förnekade inte sanningen om vad som sagts, och medgav att han länge hade behållit sin kusin som en konkubin. En synod därför samlades, och i det biskop Reginald canonically separerade Olave son Godred och Lauon hans fru. Efteråt gifte Olave Christina, dotter till Fenquhard, earl av Ross. (Chronicle of Man och Sudreys)

\n

DET BLE i fjor (2003) Gitt UT et praktverk OM Nidaros domkirke i anledning 850-års jubileet: Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: Søkelys In Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. Jag Denne boken ER DET et Kapittel OM stiftet Sudreyar Skrevet AV Alex Woolf. Kapitlet er Skrevet på engelsk. Hennes nevnes Bl.a. Biskop Ragnvald (Rognvald), sønnesønn AV Kong Gudröd (Godred). Denne biskopen gjorde seg kjent ved vid Han annulerte ekteskapet til Olav Svarta, kung Rognvald bror. Woolf skriver: Skälen för denna ogiltigförklaring var att Olof tidigare hade hållit en kusin till sin hustru som en konkubin och var därför, tekniskt sett, begår incest. Detta verkar en mycket fin utmärkelse för mediaval Gaeldom och requel till denna historia troligen förklarar den verkliga motivet. På släpps från sitt första äktenskap med Lauon, en dotter till en adelsman i Kintyre, gifte Olof Christina dotter till Ferchar earl av Ross. Lauon far är ingenstans nämns i våra källor, men det är troligt att han var Ruaídrí son till Rognvald son Somerled som regerade Kintyre i början trettonde århundradet. Ruaídrí verkar ha förlorat sin mark, och kanske hans liv, under den skotske kungen Alexander II: s expeditioner till väst i 1221 och / eller 1222. Efter sin hänsyn till OLAF: s äktenskap med Christina, berättar krönikan oss att Laon syster, drottning till kung Rognvald, provocerade Rognvald son Godred att attackera sin farbror Olaf. Trots inledande nederlag, Olaf, med helf av jarlen Ferchar, övervann sin brorson. Denna incident är daterad till år 1223. Dating föreslår att det var en kollaps av Ruaídrí ställning i Kintyre som ledde Olof, nu baserad i norr, att söka en mer lämplig bundsförvant i Ferchar. Om denna tolkning av händelser är korrekt så bör vi se biskop Rognvald som verktyg i OLAF: s politik snarare än som en beskäftig reformator. Det skulle vara intressant att veta om Mac Ruaídrís tacka för sin senare styrkeposition på Garmoran och Long Island för OLAF: s beskydd. Hennes långt vi Interessante antydninger OM slektstilhørighet för Lauon og Hennes Fores søster SOM tilbake til Somerled. Han var Gift med Ragnhild datter AV-Olav Gudrødson og Ingebjørg. Ingebjørg var igjen datter av Håkon Jarl In Orknøyene. (Maj Teistevoll, Norge) och (Fra Skanke-slektens historie, GVC Young, 1986)

\n

Olof the Black var även gift med Christina, dotter till Ferguard, jarl av Ross, Skottland, hon var hans tredje hustru. (Fra Skanke-slektens historie, G.V.C. Young, 1986)

\n

Know you not that you lived long with the cousin of her whom you now have as your wife ? Olave did not deny the truth of what had been said, and acknowledged that he had long kept her cousin as a concubine. A synod therefore was assembled, and in it bishop Reginald canonically separated Olave the son of Godred and Lauon his wife. Afterwards, Olave married Christina, daughter of Fenquhard, Earl of Ross. (Chronicle of Man and the Sudreys)

\n

Det ble i fjor (2003) gitt ut et praktverk om Nidaros domkirke i anledning 850-års jubileet: Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: Søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. I denne boken er det et kapittel om The Diocese of the Sudreyar skrevet av Alex Woolf. Kapitlet er skrevet på engelsk. Her nevnes bl.a. biskop Ragnvald (Rognvald), sønnesønn av kong Gudrød (Godred). Denne biskopen gjorde seg kjent ved at han annulerte ekteskapet til Olaf the Black, King Rognvald's brother. Woolf skriver: The grounds for this annulment were that Olaf had previously kept a first cousin of his wife as a concubine and was therefore, technically, committing incest. This seems an extremely nice distinction for mediaval Gaeldom, and the requel to this story probably explains the real motive. On being released from his first marriage to Lauon, a daughter of a nobleman in Kintyre, Olaf married Christina the daughter of Ferchar earl of Ross. Lauon's father is nowhere named in our sources, but it is likely that he was Ruaídrí son of Rognvald son of Somerled who ruled Kintyre in the early thirteenth century. Ruaídrí appears to have lost his lands, and perhaps his life, in the course of the Scottish king Alexander II's expeditions to the west in 1221 and/or 1222. Following its account of Olaf's marriage to Christina, the Chronicle tells us that Laon's sister, queen to king Rognvald, provoked Rognvald's son Godred into attacking his uncle Olaf. Despite initial discomfiture, Olaf, with the helf of earl Ferchar, overcame his nephew. This incident is dated to the year 1223. The dating would suggest that it was the collapse of Ruaídrí's position in Kintyre that led Olaf, now based in the North, to seek a more appropriate ally in Ferchar. If this interpretation of events is correct then we should see bishop Rognvald as the tool of Olaf's policy rather than as an officious reformer. It would be interesting to know whether the Mac Ruaídrís owed their later position of strength in Garmoran and the Long Island to Olaf's patronage. Her får vi interessante antydninger om slektstilhørighet for Lauon og hennes søster som føres tilbake til Somerled. Han var gift med Ragnhild datter av Olav Gudrødson og Ingebjørg. Ingebjørg var igjen datter of Håkon, jarl på Orknøyene. (May Teistevoll, Norge) och (Fra Skanke-slektens historie, G.V.C. Young, 1986)

\n

http://www.espell.se/saga/p52d658f3.html

\n

-------------------- Olof Svarta var Aven Gift med Christina, dotter till Ferguard, Jarl AV-Ross, Skottland, älskling var hans Tredje hustru. (Fra Skanke-slektens historie, GVC Young, 1986)

\n

Vet du inte att du levt länge med kusin henne som du nu har på din fru? Olave förnekade inte sanningen om vad som sagts, och medgav att han länge hade behållit sin kusin som en konkubin. En synod därför samlades, och i det biskop Reginald canonically separerade Olave son Godred och Lauon hans fru. Efteråt gifte Olave Christina, dotter till Fenquhard, earl av Ross. (Chronicle of Man och Sudreys)

\n

DET BLE i fjor (2003) Gitt UT et praktverk OM Nidaros domkirke i anledning 850-års jubileet: Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: Søkelys In Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. Jag Denne boken ER DET et Kapittel OM stiftet Sudreyar Skrevet AV Alex Woolf. Kapitlet er Skrevet på engelsk. Hennes nevnes Bl.a. Biskop Ragnvald (Rognvald), sønnesønn AV Kong Gudröd (Godred). Denne biskopen gjorde seg kjent ved vid Han annulerte ekteskapet til Olav Svarta, kung Rognvald bror. Woolf skriver: Skälen för denna ogiltigförklaring var att Olof tidigare hade hållit en kusin till sin hustru som en konkubin och var därför, tekniskt sett, begår incest. Detta verkar en mycket fin utmärkelse för mediaval Gaeldom och requel till denna historia troligen förklarar den verkliga motivet. På släpps från sitt första äktenskap med Lauon, en dotter till en adelsman i Kintyre, gifte Olof Christina dotter till Ferchar earl av Ross. Lauon far är ingenstans nämns i våra källor, men det är troligt att han var Ruaídrí son till Rognvald son Somerled som regerade Kintyre i början trettonde århundradet. Ruaídrí verkar ha förlorat sin mark, och kanske hans liv, under den skotske kungen Alexander II: s expeditioner till väst i 1221 och / eller 1222. Efter sin hänsyn till OLAF: s äktenskap med Christina, berättar krönikan oss att Laon syster, drottning till kung Rognvald, provocerade Rognvald son Godred att attackera sin farbror Olaf. Trots inledande nederlag, Olaf, med helf av jarlen Ferchar, övervann sin brorson. Denna incident är daterad till år 1223. Dating föreslår att det var en kollaps av Ruaídrí ställning i Kintyre som ledde Olof, nu baserad i norr, att söka en mer lämplig bundsförvant i Ferchar. Om denna tolkning av händelser är korrekt så bör vi se biskop Rognvald som verktyg i OLAF: s politik snarare än som en beskäftig reformator. Det skulle vara intressant att veta om Mac Ruaídrís tacka för sin senare styrkeposition på Garmoran och Long Island för OLAF: s beskydd. Hennes långt vi Interessante antydninger OM slektstilhørighet för Lauon og Hennes Fores søster SOM tilbake til Somerled. Han var Gift med Ragnhild datter AV-Olav Gudrødson og Ingebjørg. Ingebjørg var igjen datter av Håkon Jarl In Orknøyene. (Maj Teistevoll, Norge) och (Fra Skanke-slektens historie, GVC Young, 1986)

\n

Olof the Black var även gift med Christina, dotter till Ferguard, jarl av Ross, Skottland, hon var hans tredje hustru. (Fra Skanke-slektens historie, G.V.C. Young, 1986)

\n

Know you not that you lived long with the cousin of her whom you now have as your wife ? Olave did not deny the truth of what had been said, and acknowledged that he had long kept her cousin as a concubine. A synod therefore was assembled, and in it bishop Reginald canonically separated Olave the son of Godred and Lauon his wife. Afterwards, Olave married Christina, daughter of Fenquhard, Earl of Ross. (Chronicle of Man and the Sudreys)

\n

Det ble i fjor (2003) gitt ut et praktverk om Nidaros domkirke i anledning 850-års jubileet: Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: Søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. I denne boken er det et kapittel om The Diocese of the Sudreyar skrevet av Alex Woolf. Kapitlet er skrevet på engelsk. Her nevnes bl.a. biskop Ragnvald (Rognvald), sønnesønn av kong Gudrød (Godred). Denne biskopen gjorde seg kjent ved at han annulerte ekteskapet til Olaf the Black, King Rognvald's brother. Woolf skriver: The grounds for this annulment were that Olaf had previously kept a first cousin of his wife as a concubine and was therefore, technically, committing incest. This seems an extremely nice distinction for mediaval Gaeldom, and the requel to this story probably explains the real motive. On being released from his first marriage to Lauon, a daughter of a nobleman in Kintyre, Olaf married Christina the daughter of Ferchar earl of Ross. Lauon's father is nowhere named in our sources, but it is likely that he was Ruaídrí son of Rognvald son of Somerled who ruled Kintyre in the early thirteenth century. Ruaídrí appears to have lost his lands, and perhaps his life, in the course of the Scottish king Alexander II's expeditions to the west in 1221 and/or 1222. Following its account of Olaf's marriage to Christina, the Chronicle tells us that Laon's sister, queen to king Rognvald, provoked Rognvald's son Godred into attacking his uncle Olaf. Despite initial discomfiture, Olaf, with the helf of earl Ferchar, overcame his nephew. This incident is dated to the year 1223. The dating would suggest that it was the collapse of Ruaídrí's position in Kintyre that led Olaf, now based in the North, to seek a more appropriate ally in Ferchar. If this interpretation of events is correct then we should see bishop Rognvald as the tool of Olaf's policy rather than as an officious reformer. It would be interesting to know whether the Mac Ruaídrís owed their later position of strength in Garmoran and the Long Island to Olaf's patronage. Her får vi interessante antydninger om slektstilhørighet for Lauon og hennes søster som føres tilbake til Somerled. Han var gift med Ragnhild datter av Olav Gudrødson og Ingebjørg. Ingebjørg var igjen datter of Håkon, jarl på Orknøyene. (May Teistevoll, Norge) och (Fra Skanke-slektens historie, G.V.C. Young, 1986)

\n

http://www.espell.se/saga/p52d658f3.html

\n\n
\n
\n
\n\n\n \n\n\n
\n
\n
\n \n view all\n \n

Christina MacLeod, Queen of Mann and the Isles's Timeline

\n
\n
\n \n \n\n \n \n \n \n \n\n\n \n\n \n \n \n \n \n\n\n \n\n \n \n \n \n \n\n\n \n\n \n \n \n \n \n\n\n \n\n \n \n \n \n \n\n\n \n\n \n \n \n \n \n\n\n \n\n \n \n \n \n \n\n\n \n\n \n \n \n \n \n\n\n \n\n \n \n \n \n \n\n\n
\n \n 1195\n \n \n
1195
\n \n
\n \n \n
Isle of Man, Scotland
\n \n \n\n
  \n \n \n
\n
\n
\n \n 1200\n \n \n
1200
\n \n
\n \n \n \n\n
  \n \n \n
\n
\n
\n \n \n \n \n
1200
\n \n
\n \n \n
Ross, Scotland
\n \n \n\n
  \n \n \n
\n
\n
\n \n 1220\n \n \n
1220
\n \n
Age 20
\n
\n \n \n
Isle of Man., England
\n \n \n\n
  \n \n \n
\n
\n
\n \n 1223\n \n \n
1223
\n \n
Age 23
\n
\n \n \n
Isle of Man
\n \n \n\n
  \n \n \n
\n
\n
\n \n 1230\n \n \n
1230
\n \n
Age 30
\n
\n \n \n
Isle of Man, England
\n \n \n\n
  \n \n \n
\n
\n
\n \n 1233\n \n \n
1233
\n \n
Age 33
\n
\n \n \n
Isle of Man
\n \n \n\n
  \n \n \n
\n
\n
\n \n 1250\n \n \n
1250
\n \n
Age 50
\n
\n \n \n
Isle of Man, Great Britain
\n \n \n\n
  \n \n \n
\n
\n
\n \n ????\n \n \n
\n \n
\n \n \n \n\n
  \n \n \n
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n\n
\n
\n\n\n\n\n\n
\n\n
\n
\n Genealogy Directory:\n
  \n \n
 • A
 • \n \n
 • B
 • \n \n
 • C
 • \n \n
 • D
 • \n \n
 • E
 • \n \n
 • F
 • \n \n
 • G
 • \n \n
 • H
 • \n \n
 • I
 • \n \n
 • J
 • \n \n
 • K
 • \n \n
 • L
 • \n \n
 • M
 • \n \n
 • N
 • \n \n
 • O
 • \n \n
 • P
 • \n \n
 • Q
 • \n \n
 • R
 • \n \n
 • S
 • \n \n
 • T
 • \n \n
 • U
 • \n \n
 • V
 • \n \n
 • W
 • \n \n
 • X
 • \n \n
 • Y
 • \n \n
 • Z
 • \n \n
\n
\n\n
\n\n \n \n \n \n \n \n\n
\n \n\n \n\n
\n
\n \n
\n
\n
\n app001
\n
\n\n \n\n
\n\n \n Follow UsBe a Fan\n \n\n \n\n
\n \n\n
\n\n \n
\n \n
\n\t \n\t\t\n \t\n\t\t English (US)  \n\t\t\n\t\t eesti  \n\t\t\n\t\t Svenska  \n\t\t\n\t\t Español (España)  \n\t\t\n\t\t Français  \n\t\t\n\t\t עברית  \n\t\t\n\t\t Norsk (bokmål)  \n\t\t\n\t\t dansk  \n\t\t\n\t\t Nederlands  \n\t\t\n\t\t Deutsch  \n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t »\n\t\t\t\t\t\n \n
\n\n
\n \n\n
\n
\n\n\n\n \n \n\n \n \n \n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n"]