Claudius Johannis Prytz

public profile

Is your surname Johannis Prytz?

Research the Johannis Prytz family

Claudius Johannis Prytz's Geni Profile

Records for Claudius Johannis Prytz

3 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Claudius Johannis Prytz

Also Known As: "Claus Johansson"
Birthdate:
Birthplace: Arboga
Death: Died in Norrköping
Place of Burial: Norrköping
Immediate Family:

Son of Johannes Nicolai Prytz and Margareta Pedersdotter
Husband of Margareta Eriksdotter Holm and Catharina Holm
Father of Petrus Claesson Prytz; Johan Claesson Prytz; Valborg Pryss; Agnes Pryss; N.N. Pryss and 4 others
Brother of Ericus Johanni Prytz; Andreas Hansson Prytz and Margareta Hansdotter Prytz
Half brother of Lars Pryss; Johannes Hansson Prytz; Karin Hansdotter Prytz; Daniel Hansson Prytz; Christina Hansdr Prytz and 3 others

Occupation: Kyrkoherde i Norrköping S:t Olai
Managed by: Christer Lyrholm
Last Updated:

About Claudius Johannis Prytz

Kyrkoherde i Norrköping S:t Olai. Hovpredikant hos hertig Johan på Bråborg.

Han, liksom fadern, mycket berömd för sina lyckliga predikogåvor samt gjorde sig allmänt älskad av sina församlingar; hans valspråk var: Christum Jesum passum agnosco salvatorem;

(Jag erkänner: Frälsaren Jesus Kristus led)

http://www.adelsvapen.com/genealogi/Prytz_nr_702#TAB_8

Claudius Hansson Prytz född 1585-05-18 i Arboga, † 1658-08-18 och begraven i Storkyrkan/A och därefter förd till grav Nr.17. Gravplatsen tillhörde år 1747 Eva Kollerman utan känt samband med släkten Prytz. (Enligt Sundelius blev alla gravar igenfyllda år 1765 då kyrkan revs. En ny kyrka uppfördes redan 1767. Därefter år 1870 då gas- och värmeledning infördes i staden, ånyo år 1892 vid kyrkans reparation.) inne i S:t Olai kyrka i Norrköping.

Son till Johannes Prytz T . Skrev sig Claudius Johannis eller Claes Hansson Prytz.

Kyrkoherde i Norrköping S:t Olai. Hovpredikant hos hertig Johan på Bråborg. Gift 1:o med Margareta Ericsdotter Holm, † 1638. Dotter till prosten och kyrkoherden i Styrestads pastorat, Linköpings stift Ericus Nicolai Holm och Anna Persdotter, Se Rosenholm nr 586. Källor: Edward Ringborg: Till Norrköpingskrönikan volym 4 s46. Lkpg. herdaminne volym III s94.)

Barn i 1:a giftet: - Peter Claesson Prytz född ca 1615, † 1659-04-26 och begraven 8/5 s.å. i Storkyrkan. Se Tab. 12. - Eric Claesson Prytz, född 1617 † 1683. Se Tab. 13. - Johan Claesson Prytz adlad Prytz nr 702 född 1621, † 1667. Kansliråd. Se Tab. 14. - Anna Claesdotter Prytz. Gift med kyrkoherden i Risinge B. Bruzæues

Gift 2:o 1640-04-23 med sin styvmoders brorsdotter Karin Hansdotter Holm född 1617 12/2 , † 1654 17/12. Dotter till kyrkoherden och hovpredikanten i Norrköping Hans Matthiae Upplänning och Brita Evertsdotter Holm .

Barn i 2:a giftet: - Margareta Claesdotter Prytz. Gift 1:o med kyrkoherden i Säby M. Livin. Gift 2:o med kyrkoherden i Misterhult E. Hedænius. - Catharina Claesdotter Prytz, † 1689 6/12. Gift 1667-08-27 med rådmannen i Stockholm Arvid Noreen. - Elisabeth Claesdotter Prytz, döpt 1646-01-27.

view all 19

Claudius Johannis Prytz's Timeline

1585
May 18, 1585
Arboga

Claudius Johannis Prytz. Kyrkoherde.
Född 1585-05-18 i Arboga. [3]
Död 1658-08-18.
Begravd 1658-09-12. [3]

----------------------------------------------------------------------------

http://www.adelsvapen.com/genealogi/Prytz_nr_702.

-------------------------------------------------------------------------
TAB 2:A

Claudius Prytz.
(Claudius Johannis eller Claes Hansson Prytz)
(son av Johannes Prytz Tab. 2.),
född 1585-05-18 i Arboga.

Kyrkoherde i Norrköping S:t Olai.
Hovpredikant hos hertig Johan på Bråborg.

† 1658 18/8 och begraven i Storkyrkan.

Gift 1:o med Margareta Ericsdotter (Holm) † 1638,
dotter av prosten och kyrkoherden i Styrestads pastorat av Linköpings stift Ericus Nicolai Holm och Anna Persdotter (se Rosenholm nr 586).

Barn:
Peter Claesson Prytz. Se tab 3.
Eric Prytz, född 1617 † 1683
Johan Claesson Prytz, adlad Prytz nr 702, född 1621. Kansliråd. Död 1667. Se tab. 4.
Anna Prytz gift med kyrkoherden i Risinge B. Bruzæues

Gift 2:o 1640 23/4 med
sin styvmoders brorsdotter Karin Holm född 1617 12/2 , † 1654 17/12

Barn:
Margareta Prytz gift 1:o med kyrkoherden i Säby M. Livin, 2:o med kyrkoherden i Misterhult E. Hedænius
Catharina Prytz † 1689 6/12, gift 1667 27/8 med rådmannen i Stockholm Arvid Noreen.
Elisabeth Prytz, döpt 1646 27/1

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://greder.se/genealogy/0002/6_529.htm.

Claudius Johannis Prytz
1585-1658
Kyrkoherde.
Född 1585-05-18 i Arboga. [1]
Död 1658-08-18.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Levnadsbeskrivning

Linköpings stifts herdaminne, del 3, sid. 94-97. Westerlund och Setterdahl (Linköping 1917-1919).

Claudius Prytz,

född i Arboga 1585 18/5.

Fadren kyrkoherde i Söderköping.

Efter studier i Arboga student i Upsala 1605;

prästvigd samma år 21/12,

hvarefter han besökte utländska högskolor

och blef magister i Wittenburg 1608;

hofpredikant hos hertig Johan på Bråborg 1611 24/4;

kyrkoherde i Högby 1619 24/1;

kyrkoherde här (S:t Olai) 1639 8/3;

kontraktsprost samma år. † 1658 18/8,

begravd i Stadskyrkan af biskop Enander 12/9.

Gift 1) med Margareta Ericsdotter (Holm) † 1638,
kyrkoherdedotter från Styrestad.

----

-Barn:

Petrus,
student i Upsala 1633,
borgmästare i Stockholm och preses i Justitiekollegium,
† 1659 26/4
(fader till Claës [1669 adlad] Prytz. N:r 1269, assessor i Göta hofrätt).

Eric,
född 1617,
student i Upsala 1635,
landskamrer i Falun,
† 1683.

Johan,
född 1621 4/10,
student 1635
(1661 adlad) Prytz, N:r 702,
borgmästare och preses i Justitiekollegium i Stockholm,
utn. kansliråd,
†1667 12/12.

Anna,
gift med B. Bruzæus, kyrkoherde i Risinge. -2) 1640 23/4 med sin styfmoders brorsdotter Karin Holm, född 1617 12/2, † 1654 17/12, dotter af företrädaren. Döttrar: Margareta, gift 1) med M. Livin, kyrkoherde i Säby; 2) med E. Hedænius, kyrkoherde i Misterhult. Catharina, † 1689 6/12, gift 1667 27/8 med Arvid Noreen, rådman i Stockholm, om hvars släkt se Sv. Ättartal, 6:284 och 7:347 samt Sv. Släktkalendern 1913 och 1917 samt Arvid Noreen, Släkten Noreen. Upsala 1917. Elisabeth, döpt 1646 27/1.

----------------

Såsom hofpredikant råkade han "uti yttersta lifsfara för thet han", såsom det heter i Kyrkoboken, "uprögde en Trullpacka, som bodde uti Hertigens Torp, och hade förgjort både Hertgen ock Hertiginnan, at de voro lika som ifrån sina sinnen, -; ty då rannsakning blef hållen öfver henne, vid Mogata Ting,

och Magister Prytz befalte, at handskarne måtte dragas af henne, lofvade hon, at hon derföre en gång, skulle göra honom hett om öronen, det hon ock på följande sätt sökte at fullborda.

Då hon för sitt brått var dömd, til at lefvande brännas, begärte hon endast denne Magister Prytz at följa sig til döden.

Hon gjorde för honom (såsom man tyckte) en öppenhjertad bekännelse, ock blef utförd til at undergå straffet, på Ramshäll, vid Söderköping.

Hon blef der bunden för ögonen, och händerna på ryggen; men lagade dock så, at han då hon skulle kastas på bålet, som då häftigt brann, fick hon bak efter sig tag uti Herr Prytzes koft och ville rycka honom med sig i elden.

Men Bödelen fick åter i kappan, och hölt honom så tilbakars, at hennes onda upsåt, icke lyckades emedan banden voro väl starka och Bödelen, af större krafter än Trullpackan; dock hade han så när blifvit qvafd, vid detta tillfället.

- - -

Hertigen och Hertiginnan, blefvo sedermera friska och sunde, och lefde ännu mong år".

Af Hertig Johan var han så omtyckt, att han af honom fick i testamente 2 förgylda silfverskålar, hvilka vägde 105 lod.

I Stiftsbiblioteket finnas af honom Literæ - ad Cancellarium Regni A. Oxenstjerna. Bråborg pridie Non. 1618, hvarom det heter i L.B.H., II:118: "In his commendat ad vacantem ecclesiam Högby Ostrog."

När han af biskopen och domkapitlet rekommenderades hit,
fick han följande intyg, som förvaras i Riksarkivet; "at han medh godt loffordh tient i förstone någre åhr uthi then höglofflig i åminnelse Hertigh Johans fordom wår Landt-Furtses Hoff, för en Predicant, derifrån kallad til en församblingh på Bygden Höghby benämnd, ock altsedan med största flijt och gudelight alffuar förestadt haffuer."

Om sin kallelse hit har han själf antecknat: "När nu den vördige och höglärde Magister Hans Matthiæ - var i Herranom sa. afsomnad och thenne lofl. Norrköpings församling, tå utan herde var, fölls tå straxt hela församlingens röster på mig ringa man Claes Hansson Prytz (som dock) Gud är mit sanfärdiga vittne, aldrig hade tänkt eller stämplat derefter; skrefvo därföre adm. rever.
Viri Episcopi Lincop. samt D:ni Consistoriales ibid. til - mig. - at jag skulle förresa hit till Norrköping och thär göra min profpredikan.
1638 begaf jag förthy i then Hel. Trefald. namn - mig hit til Norrköping at hålla här i Stadskyrkan samma profpredikan.
Dn. Reminiscere som var den 18 Februari 1639, när jag af vördige man M. Johan Lothigio - var til bröllop vänligen kallad - och kom dit - önskade mig Magister Johan stor lycka och välsignelse, sedan han mig först hade hälsat.
Jag sporde hvartil: svarade han til Pastoratum Norcopensem sade jag (som sant var) thäraf vet jag slätt intet, sade Magister Johan, thet är sannerligen wisst, jag hafver sjelf sedt Kongl. Maj:ts Confirmationsbref therpå -, hafver J icke sedt thet så får J i Linköping se när J tillbaka kommen.
När sedan de förnämsta af Norrköping kommo tilkallade til samma bröllop, thet jag intet viste och mig thär funno, kommo the och hälsade mig, och storligen fägnade mig, önskade mig lycko, bodo mig med thet snaresta komma til Norrköping, så skulle jag blifva thär välkommen.
Martii den 30, när jag kom til Linköping tilbaka, -, lefvererande tå hans Högvördighet Biskopen mig både H.K.M:s Drottning Christinæ så ock Vener. Consistor. samma Confirmations-brefvet på Norrköping, och gaf mig intet längre lof vara hemma i Högby
utan den 7 påföljande April, blef jag Palmsöndag af Biskopen instäld i Norrköpings Stadskyrka sen M. Johan Lothigius hållit predikan."

Under hans tid (1655) förstördes kyrkan genom brand, då alla minnesmärkena blefvo lågornas rof.

Han var liksom fadren berömd för sina lyckliga "predikogåfvor"
och gjorde sig allmänt älskad af sina församlingar,
och Westén gifver honom det vitsordet om hans verksamhet i Norrköping:
"Här gjorde han sig förtjent af det förtroende, Församlingen redan yttrat för honom, genom sin otrötteliga flit och vaksamhet" samt att han "mycket sörgd och älskad afgick med döden."

Hans valspråk var detta:
Christum Jesum passum agnosco Salvatorem.
Från trycket utgivet: Angelorum officia. Witteb. 1608.
Någre enfaldighe Rijm sin elskelighe käre försambling (then fordom i dhet Kongl. Hoff dhen Höghbohrne Furstes och Herres Her Johans, Göthes och Wendes Arffurstes, Hertigh til Östergöthland sampt dhen Höghbohrna Sweriges Göthes och Wendes Arffustinnas Mariæ Elisabetz, Hertiginnas til Östergöthland) bådhe nu salige när Gudh här höglofflighe i åminnelse warit haffuer, til underdånigt, tjenstwilligt ödmjukt tacksägelse för bewijste wälgärningar, såsom ock til et wänligit Valete skrifne på Bråborg den 18 Januari 1619. Aff Höghloffl. Förstelighe Nådhes Hoffpredikant Claudio Joh. Prytz. Sthlm 1621.

ur: Svenska adelns ättartavlor, del VI. Gustaf Elgenstierna (Facsimilupplaga 1998).
Claudius Johannis eller Claes Hansson Prytz, född 1585 18/5 i Arboga; student i Uppsala 1605; prästvigd samma år 21/12; fil. mag. i Wittenberg 1607 28/1; hovpredikant på Bråborgs slott hos hertig Johan av Östergötland 1611 24/4; kyrkoherde i Högby, Hogstad och Skrukeby församlingars pastorat av Linköpings stift 1619 24/1; kyrkoherde i Norrköping 1639 8/3; kontraktsprost samma år; † 1658 18/8 i sistnämnda stad och begravd samma år i stadskyrkan.

"Han kom en gång under sin tjänstetid på Bråborg i stor livsfara, i det att en gammal gumma, som på hans vittnesmål blev dömd att såsom trollpacka levande brännas, var på väg att draga honom med sig på bålet; fick i testamente efter hertig Johan tvenne silverskålar, vilka vägde tillsammans 105 lod; var, liksom fadern, mycket berömd för sina lyckliga predikogåvor samt gjorde sig allmänt älskad av sina församlingar; hans valspråk var: Christum Jesum passum agnosco salvatorem; har av trycket bl.a. 1621 utgivit Någre rijm, sin älskelige käre församling till ett vänligt Valete, skrivna på Bråborg den 18 januari 1619"
- Gift 1:o med Margareta Eriksdotter, † 1638, dotter av prosten och kyrkoherden av Styrestads pastorat av Linköpings stift Ericus Nicolai (av den gamla adliga ätten Laxman på fädernet och ätten Pik eller Jacobsköldar på mödernet) och Anna Persdotter samt faster till häradshövdingen Erik Pedersson Holm, adlad Rosenholm, nr 586.
2:o 1640 23/4 med sin styvmoders brorsdotter Catharina Hansdotter Holm, född 1617 12/2, † 1654 17/12, dotter av hans företrädare i Norrköping, prosten, kyrkoherden och hovpredikanten, magister Johannes Mattiae och Brita Evertsdotter Holm samt brorsdotter till assessorn Peder Mattsson, adlad Stiernfeldt (eller Grubbe), nr 171.

ur: Östgötars minne, sid. 4. Odén (Stockholm 1902).
Claudius Johannis Prytz. Född i Arboga 1585 18/5; fadern prost i Söderköping. Student 1605; prästvigd 1605. Hofprädikant hos härtig Johan på Stegeborg 1613; kyrkoherde i Högby och Hogstad 1619, i Norrköping och S:t Johannes 1639; prost 1639. Död 1658 18/8.

Då Prytz var hofprädikant, röjde han en trollpacka, som bodde i ett av härtigens torp och som hade "förgjort" både härtigen och härtiginnan, "at de voro lika som ifrån sina sinnen". Trollpackan blef dömd att lefvande brännas, och då hon skulle kastas på bålet, som mycket häftigt brann, fattade hon tag i prästens kläder i afsikt att rycka honom med sig i elden, hvilket dock af bödeln, ehuru med möda, hindrades.

Prytz båda söner blefvo borgmästare i Stockholm och den ene adlad med bibehållet namn.

ur: Linköpings stifts herdaminne, del 2, sid. 8-9. Håhl. (1846).
Magister Claudius Johannis Prytz, född 1585 i Arboga.
Fadren då Slollärare ibm. sedermera Kyrkoherde i Söderköping.
Student i Upsala 1605.
Besökte flera utrikes academier,
och orerade i Wittenberg 1608.
Prestvigd 1612.
Hofpredikant hos hertig Johan på Stegeborg.
Kyrkoherde i Högby 1619.
Kyrkoherde här (Norrköping och St. Johannis) 1639.
Prost samma år.
† 18 Augusti 1658.

Då han var Hofpredikant på Stegeborg,
röjde han en trollpacka, som förmenades hafva förgjort både Hertigen och hans gemål.
Sedan hon vid Mogata ting blifvit dömd att lefvande brännas, begärde hon att Magister Prytz skulle följa henne till döden, för att emottaga hennes bekännelse. Utkomne till afrättsplatsen Ramshäll vid Söderköping, och just som hon skulle kastas på det häftigt brinnande bålet, grep hon uti Magister Prytz's "kofft" för att få honom med sig i elden. Bödeln fick dock tag i Magister Prytz's kappa, och räddade honom med möda. Kappan förvarades länge i Linderås.

Gifte och barn

Gift [2]

Margaretha Ericsdotter Holm. Död 1638. [1]

Petrus Prytz. Borgmästare i Stockholm. [2]
Född omkring 1615. [3]
Död 1659-04-26. [3]
Begravd 1659-05-08. [3]

Eric Prytz. Landskammerer i Falun. [2]
Född 1617. [4]
Död 1683. [4]

Johan Claesson Prytz. Borgmästare i Stockholm. [2]
Född 1621-10-04 i Prästgården, Högby (E). [1]
Död 1667-12-12 i Stockholm. [1]
Begravd 1668-04-10 i Kyrkan, Botkyrka (AB). [3]

Anna Prytz. Död 1661-04-15. [1]

Gift 1640-04-23 [1]

Carin (Catharina) Holm. Född 1617-02-12. [1]
Död 1654-12-17. [1]

Margaretha Prytz.

Catharina Prytz. Död 1689-12-06. [1]

Elisabeth Prytz. Döpt 1646-01-27. [1]

Claudius Johannis Prytz. Född 1585-05-18 i Arboga. [1] Död 1658-08-18. Kyrkoherde.
f Hans Claesson (Johannes Nicolai) Prytz. Född 1550-01-24 i Örebro. [2] Död 1637-11-07 i Söderköping. [2] Kyrkoherde 1591 i Söderköping.
Prost 1598.
ff Claes Hansson Prytz. Född 1524. Död 1554. Stadsskrivare i Örebro.
fff Hans Claesson Prytz. Född 1460. Munk 1504 i Riseberga kloster, Edsberg (T).

ffm Anna .
fm Carin Bengtsdotter. Död 1558.

m Margareta Pedersdotter. Död 1597-01-02. mf Peder . Kyrkoherde i Näshulta (D).Källor

Linköpings stifts herdaminne, del 3. Westerdahl.
Linköpings stifts herdaminne, del II. Håhl (Norrköping 1846)
Svenska Adelns Ättartavlor, faksimilutgåva, 1998
Östgötars minne. Oden (1902)
Personregister Efternamnsregister Ortsregister

BACK

Copyright © Bertil Grenander.

Framställd av DISGEN version 8.1d 2009-01-04

May 18, 1585
1610
1610
- 1610
Age 24
Söderköping, E, Sweden

1610
Djäknen Olof hade levt samman med sin trolovade Dori Bertilsdotter i ett år

men nu kärat ner sig i Claus Prytz dotter.

Rådet noterade dock att

trolovningen gällde och att äktenskap skulle ingås. (SRG 1992)

källa: user.tninet.se/~pyh936u/1600.doc

1613
1613
- 1613
Age 27
Söderköping, St Laurentii församling ?, E, Sweden

Tobo-häxan

- '''Tobohäxan''',
död 1613,

kallades en kvinna som bodde i torpet Tobo nära Stegeborgs slott utanför Söderköping.

Prästen Claudius (Claes) Prytz

som var [[Hertig Johan]]s hovpredikant
tillkallade henne detta år till stortinget i Mogata
där många vittnade om att hon förtrollat både folk och fä.

Hon sades också kunna tillkalla sig vargar.

Den allvarligaste anklagelsen låg dock i att hon '''Tobohäxan''',

tillkalla sig vargar. Den allvarligaste anklagelsen låg dock i att hon
- sades vilja förgöra det sjuka hertigparet genom trolldom,

detta trots att hertigparets läkare inte ansåg deras sjukdom som livshotande.

- Hon blev dömd för förgöring och att brändes på bål på avrättningsplatsen vid Ramunderberget.

När hon skulle biktas vid avrättningen tog hon till i Prytz prästkappa och drog honom mot elden.

Bödeln räddade Prytz liv genom att ta tag i kappan från andra sidan och dra bort honom från lågorna.

Under intrycket av denna händelse lät hertig Johan och hans hustru [[Maria Elisabet av Sverige]] utfärda en egen stadga mot trolldom med godtyckliga straff för dem som inte genast kunde fällas och avrättas enligt landskapslagen.

Även om denna process inte finns bevarad från domstolsprotokollen vid Mogata anses den av flera historiker som sann
då händelsen omtalas i flera samtida källor och inte bara i herdaminnet.

Eftersom hertig Johan införde särlagar anses speciella domböcker använts som numera gått förlorade.


- Den som lämnat rikligast spår efter sig rörande Claudius Prytz förhållande till trolldom är
skriften I skriften ''Magia Incantatrix''
omtalas Claudius Prytz förhållande till trolldom;

skriften sammanställdes 1632 av brodern
Ericus Prytz, präst i Östergötland.

- Magia Incantatrix, nedskriven av brodern Ericus Prytz 1632 som också var verksam som präst i Östergötland

== Referenser ==

* Bengt Ankarloo, 2007, ''Satans raseri'', Ordfront

* www.fanzinet.nu/kultur-08nr6.html

* Christine Bladh, 1992, ''Folkets historia'', nr 4

[[Kategori:Personer som blivit avrättade av Sverige]]

- [[Kategori:personer som blivit avrättade genom bränning]] +

- [[Kategori:avlidna 1613]] +

[[Kategori:Personer som blivit avrättade för häxeri]]

+ [[Kategori:Kvinnor]]

Källa: Wikipedia

++++++++++++++++++++++++++++++++

Johan Johansson Wasa

Hertigparet och Tobo-häxan

Sammanställt av
Kerstin Ryderstedt

Johan, född 18 april 1589 på Uppsala slott, död 5 mars 1618 på Bråborg vid Bråviken i Östergötland, svensk prins, hertig av Östergötland, hertig av Finland (1590-1606). Son till Johan III och Gunilla Johansdotter (Bielke af Åkerö), halvbror till Sigismund, brorson till Karl IX, kusin till Gustav II Adolf.
Som ettåring blev han hertig i Finland och greve till Åland och Bråborg i Östergötland. Han fick sin uppfostran tillsammans med sin kusin, den fem år yngre, sedermera Gustav II Adolf, och behandlades av sin farbror, hertig Karl, sedermera Karl IX, på alla sätt som dennes egen son
. Efter att halvbrodern Sigismund förklarats avsatt 1599 var det farbrodern Karl IX som tog makten istället för den då tio år gamla Johan som formellt enligt successionsordningen stod på tur som regent.
Johan avsade sig formellt sina anspråk på kronan år 1604 i och med Norrköpings arvförening. Istället erhöll han löften om flera hertigdömen, bland annat norra och västra Östergötland, Kinda och Ydre härad i Småland, Läckö län samt hela Dal.
Tillsammans med Karl IX:s gemål, drottning Kristina och rikets råd var han 1605 medlem av regeringen, medan Karl IX låg i fält i Livland. Året därpå fick han tillträda sina hertigdömen; dessa förändrades dock 1609 då han i utbyte mot Läckö och Dal istället fick Stegeborgs län.
Efter Karl IX:s död 1611 deltog han i den regering som förde riksstyrelsen. Vid riksdagen i Nyköping samma år antogs Gustav II Adolf till konung och Johan förnyade sin avsägelse. Som tack fick han sitt hertigdöme utvidgat med flera härad i Västergötland. Han gifte sig den 29 november 1612 på slottet Tre Kronor i Stockholm med sin kusin Maria Elisabet, född 10 mars 1596 på Örebro slott, död 7 augusti 1618 på Bråborgs slott, dotter till Karl IX. Äktenskapet blev barnlöst och dessvärre mycket olyckligt.

Johan hade stor betydelse för Norrköpings utveckling. Bland annat drog han upp riktlinjerna för den nya stadsdelen Saltängen och lade även grunden till Holmens Bruk, där man startade tillverkning av vapen. Han lät även uppföra slottet Johannisborg, men dog under byggnadstiden.
Johan kom att förnya och utvidga Skövdes stadsprivilegier 1608, samt omvandla staden till stiftsstad (furstlig superintendentur) 1612-1618, vars superintendent blev Sylvester Phrygius. Han lät bygga Motala Hus och bodde tidvis på Vadstena slott.
Johan dog 1618, och lämnade efter sig stora skulder. Han var enormt slösaktig och byggandet av Johannisborg höll på att ruinera hertigdömet. (Johannisborg stod färdigt först 1639, 21 år efter hans död). Han ligger begravd i Linköpings domkyrka.

Både hertigen och hans gemål var ansatta av vad som på den tiden kallades krankheter. Enligt många berodde det på den kraftiga inaveln som förekom inom de kungliga släktleden.
Maria Elisabets sjukdom förvärrades så mycket att hon var tvungen att hela tiden bevakas. I hela furstendömet hölls det förbön för henne i alla kyrkor. Hertigen blev alltmer deprimerad av sitt olyckliga äktenskap och försjönk i ett apatiskt tillstånd.

På Stegeborgs slott fanns en predikant som ansåg att det måste vara ond trolldom som var roten till det onda som drabbade hertigparet. Hertig Johans kristlige själasörjare på Stegeborg var anhängare av häxprocesserna och var snar att peka ut den skyldiga. Han var övertygad om att allt elände som drabbat hertigparet måste bero på en kvinna som bodde i torpet Tobo, nära Stegeborgs slott.
Kvinnan kallades allmänt för Tobohäxan och var känd över hela Vikbolandet för sina svartkonster. Prästen som hette Clas Prytz instämde henne till tinget i Mogata där många vittnade om att hon förtrollat både folk och fä runtom i trakten. Det uppgavs att hennes specialitet var att locka vargar till sig.
Tobohäxan dömdes till livets förlust. Detta skulle ske på sedvanligt sätt uppe på Ramunderberget. När hon skulle brännas på bålet kallade hon till sig Prytz. Då han nyfiket gick närmare högg hon tag i prästkappan och drog honom in mot elden. Bödeln drog i kappan från andra sidan och lyckades rädda predikanten. Häxan omkom i lågorna.
Prytz slutade som kyrkoherde och präst i Norrköping, där han förövrigt en gång fick sitta på skampallen. Anledningen var av förförelse av en ung flicka.

Maria Elisabets sjukdom förvärrades trots alla kurer och tidvis kunde hon inte tala. Det var en olycksalig tid på Bråborg där paret oftast vistades.
Johan led av svåra sjukdomsperioder. Hans tid började närma sig sitt slut. Han kunde därför inte närvara vid Gustav Adolfs kröning. Hertigen avled 29 år gammal på Bråborg slott.
Han begravdes i en ståtlig sarkofag i Linköpings domkyrka.
Ett halvår senare avled Maria Elisabet bara 22 år gammal. Hertigparets död blev slutet för det självständiga hertigdömet Östergötland
. Hertiginnan fick vänta ett halvår på sin begravning med anledning av brist på sorgekläder. När begravningen äntligen skulle ske tog den sörjande Gustav II Adolf genvägen över den tillfrusna Bråviken. Utanför Kvarsebo sjönk hans häst och försvann ner i djupet. Med möda lyckades kungen rädda sig undan drunkning. Det var den 8 januari 1619 som Sveriges historia så när hade fått ett ändrat förlopp.

(Källor)
Internet Wikipedia
Norrköpingsrummets, Barbro Norling .

Källa:

http://www.fanzinet.nu/kultur-08nr6.html.

+++++++++++++++++++++++++++++++++´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Tobohäxan, död 1613, kallades en kvinna som bodde i torpet Tobo nära Stegeborgs slott utanför Söderköping. Prästen Claudius Prytz, som var Hertig Johans hovpredikant, kallade henne detta år till stortinget i Mogata där många vittnade om att hon förtrollat både folk och fä. Hon sades också kunna tillkalla sig vargar. Den allvarligaste anklagelsen låg dock i att hon sades vilja förgöra det sjuka hertigparet genom trolldom; detta trots att hertigparets läkare inte ansåg deras sjukdom som livshotande.

Hon blev dömd för förgörelse och brändes på bål på avrättningsplatsen vid Ramunderberget. När hon skulle bikta före avrättningen tog hon tag i Prytz prästkappa och drog honom mot elden. Bödeln räddade Prytz liv genom att ta tag i kappan från andra sidan och dra bort honom från lågorna. Under intryck av denna händelse lät hertig Johan och hans hustru Maria Elisabet av Sverige utfärda en egen stadga mot trolldom med godtyckliga straff för dem som inte genast kunde fällas och avrättas enligt landskapslagen. Även om denna process inte finns bevarad i domstolsprotokollen vid Mogata anses den av flera historiker som sann då händelsen omtalas i flera samtida källor och inte bara i herdaminnet. Eftersom hertig Johan införde särlagar anses speciella domböcker använts som numera gått förlorade.

I skriften Magia Incantatrix omtalas Claudius Prytz förhållande till trolldom; skriften sammanställdes 1632 av brodern Ericus Prytz, präst i Östergötland.

Referenser
Bengt Ankarloo, 2007, Satans raseri, Ordfront
www.fanzinet.nu/kultur-08nr6.html
Christine Bladh, 1992, Folkets historia, nr 4

1614
1614
Age 28
1615
1615
Age 29
1621
October 4, 1621
Age 36
Högby, Sverige
1630
1630
Age 44
Norrköping

http://greder.se/genealogy/0002/6_522.htm
----------------------------------------------

Margaretha Prytz
Gifte och barn

Gift [1]

Livin. Kyrkoherde i Säby. [1]

Gift [1]

Ericus Johannis Hedænius. Kyrkoherde i Misterhult (H). [1]
Död 1704-06-... [1]

Margaretha Prytz. f Claudius Johannis Prytz. Född 1585-05-18 i Arboga. [2] Död 1658-08-18. Kyrkoherde.
ff Hans Claesson (Johannes Nicolai) Prytz. Född 1550-01-24 i Örebro. [1] Död 1637-11-07 i Söderköping. [1] Kyrkoherde 1591 i Söderköping.
Prost 1598.
fff Claes Hansson Prytz. Född 1524. Död 1554. Stadsskrivare i Örebro.

ffm Carin Bengtsdotter. Död 1558.
fm Margareta Pedersdotter. Död 1597-01-02. fmf Peder . Kyrkoherde i Näshulta (D).


m Carin (Catharina) Holm. Född 1617-02-12. [2] Död 1654-12-17. [2] mf Hans Matthiae . Född 1570-02-28 i Västra Husby (E). [1] Död 1637-07-12. [1] Kyrkoherde i Norrköping. [3]
mff Matthias Petersson (Mattias Petri) Upplänning. Född 1533. Död 1611-06-20. [3] Kyrkoherde i Västra Husby (E). [1]

mfm Anna Danielsdotter Grubbe.
mm Brita Holm.

Källor

Linköpings stifts herdaminne, del II. Håhl (Norrköping 1846)
Linköpings stifts herdaminne, del 3. Westerdahl.
Svenska Adelns Ättartavlor, faksimilutgåva, 1998
Personregister Efternamnsregister Ortsregister

BACK

Copyright © Bertil Grenander.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.adelsvapen.com/genealogi/Prytz_nr_702.
-------------------------------------------------- -------------
Prytz nr 702
Adliga Ätten Prytz nr 702

TAB 1
Claes Prytz.
Krigsöverste i Sverige under Sturarnas tid.
Ligger Jämte sin fru begraven i Sköllersta kyrka Örebro län, dar på likstenen Deras bilder funnos uthuggna: han i full beväpning och hon, som förmenas Varit av Laxmannätten, jag adlig skrud. Han hade sin sätesgård i Sköllersta socken.

Son
Hans Claesson Prytz, född 1460. Munk i Riseberga kloster i Närke 1504. Gift 1523 med Anna, som var ofrälse.

Son
Claes Hansson Prytz, född vid år 1524. Död 1554. Stadsskrivare i Örebro. Gift med Karin Bengtsdotter, död 1558.

Barn:
Johannes Prytz (Johannes Nic. / Hans Claesson Prytz), född 1550. Prost och kyrkoherde. Död 1637. Se se Tab. 2.
Håkan Claesson Pryss, född 1555. Hövidsman. Död 1585. Se Tab. 13.

TAB 2
Johannes Prytz (Johannes Nicolai eller Hans Claesson Prytz) (son av Claes Hansson Prytz Tab. 1.). Kyrkoherde i Söderköping. Prost. Född i Örebro 1550 24 / 6, † 1637 7 / 11 i Söderköping. Gift 1: o med Margareta Pedersdotter i hennes 2: a gifte (Änka efter Herr Olof, kyrkoherde i Fors, Strängnäs stift), dotter av Kyrkoherden Petrus i Näshulta pastorat av Strängnäs stift.

Barn:
Claudis, född 1585/05/18 i Arboga (se Tab. 2: a)
Ericus, kyrkoherde i Kuddby
Andreas, Biskop i Linköping
Margareta, gift 1: o med Ericus Johannis, 2: o med Mattias Norcopensis, 3: o med Botvidus Risingius (alla tre kyrkoherdar i Hällestad)
Gift 2: o 1598 3 / 8 med Elisabeth Mattsdotter † 1637 11 / 8, dotter av Kyrkoherden i Västra Husby pastorat Mattias Petri och Anna Danielsdotter Grubbe samt syster till assessorn Peder Mattsson, adlad Stjernfelt (eller Grubbe), nr 171.

Barn:
Johannes, kunglig hovpredikant
Catharina (Karin) gift med Kyrkoherden Jag Veta J. Brask
Daniel född 1609, överstelöjtnant, sårades vid belägringen av Köpenhamn 1659 11 / 2, † Samma år 18 / 3.
Christina (Kirstin) gift 1: o med komministern i Söderköping E. Gråberus, 2: o med Kyrkoherden i Östra Ny R. Sundelius
Anna gift med komministern i Linderås D. Kihlman
Ingrid gift med Kyrkoherden i Mogata M. Uhr
NN gift med "Ställan Holst" som begravs i Östra Ny 1668 21 / Han 5, da
Kallas "pastoris svåger".

TAB 2: A
Claudius Prytz. (Claudius Johannis eller Claes Hansson Prytz) (son av Johannes Prytz Tab. 2.) Född 1585/05/18 i Arboga. Kyrkoherde i Norrköping S: t Olai. Hovpredikant hos Hertig Johan på Bråborg. † 1658 18 / 8 och begraven i Storkyrkan. Gift 1: o med Margareta Eriksdotter (Holm) † 1638, dotter av Prosten och Kyrkoherden i Styrestads pastorat av Linköpings stift Ericus Nicolai Holm och Anna Persdotter (se Rosenholm nr 586).

Barn:
Peter Claesson Prytz. Se Tab 3.
Eric Prytz, född 1617 † 1683
Johan Claesson Prytz, adlad Prytz nr 702, född 1621. Kansliråd. Död 1667. Se tab. 4.
Anna Prytz gift med Kyrkoherden i Risinge B. Bruzæues
Gift 2: o 1640 23 / 4 med sin styvmoders brorsdotter Karin Holm född 1617 12 / 2, † 1654 17/12

Barn:
Margareta Prytz gift 1: o med Kyrkoherden i Säby M. Livin, 2: o med Kyrkoherden i Misterhult E. Hedænius
Catharina Prytz † 1689 6 / 12, gift 1667 27 / 8 med Rådmannen i Stockholm Arvid Noreen.
Elisabeth Prytz, döpt 1646 27 / 1

TAB 3
Peter Claesson Prytz (son av Claes Hansson Prytz och Margareta Eriksdotter, Tab. 2: a). Justitieborgmästare i Stockholm. Gift med Helena Weiler, dotter av riksguardien och assessorn i bergskollegium Hans Weiler och Brita Mårtensdotter.

Barn:
Greta Prytz, född 1654, död i juli 1711 i Vimmerby (H). Gift 1673 med borgmästaren Nils Collin
Claes Petersson Prytz, adlad Prytz, född 165 (4). Assessor. Död 1704. Se ADL. Ätten Prytz nr 1269
Anna Prytz född 1657, död den 9 mars 1730 i Stockholm. Gift 1676 med byggnings-och ämbetsborgmästaren i Stockholm Mårten Nyman.

TAB 4
Johan Claesson Prytz, adlad Prytz (son av Claes Hansson Prytz, Tab. 2: a). Född 1621/10/04 i Högby Prästgård. Adlad eller Fick förnyelse på sitt gamla adelskap 1661. Kansliråd. Död 12/12 1677 i Stockholm. Gift 1650/03/25 i Stockholm med Margareta Grundel, dotter av justitieborgmästaren i Stockholm Jakob Grundel, adlad Grundel nr 716 och hans 1: a fru Elisabet Depken.

Barn:
Claes, född 1651. Större. Död 1707. Se Tab. 5.
Elisabet, född 1652/04/02, död 1732/06/23. Gift 1: o med assessorn Johan Hansson, adlad Rosenhoff nr 845. Gift 2: o 1685/09/09 i Stockholm med Lagmannen och Landshövdingen Carl Gustaf Gyllencreutz nr 54.
Johan. Kapten. Se Tab, 12.
Gustaf, född 1662 i Stockholm. Död ogift.
Margareta, död 1705. Gift 1698/01/09 i Stockholm med kaptenen Verner Tranefelt nr 464 i hans 2: a gifte.
Ebba Catharina. Gift 1681/07/10 i Stockholm med majoren Mattias Christoffer Kothen, adlad von Kothen nr 995.
Anna Maria, död ung.

TAB 20
Göran Claesson Prytz, till Otterstorp. (son av Claes Hansson Prytz Tab. 1) Adlad av Johan III 22 / 9 1580. "Han blev dömd för det han besov synd systerdotter Beata Grelsdotter och mördade tvenne barn, som han hade med henne." Död 11 juli 1599. Gift 1: o med Märta Pedersdotter, dotter av häradshövdingen Peder Bryntesson (Lilliehöök af Fårdala nr 1) och hans första fru Ragnil Andersotter (Stierna nr 77). Gift 2: o med Beata Grelsdotter.

Barn:

TAB 21
Claes Göransson Prytz. (förmodligen son av Göran Claesson Prytz Tab. 20.). Borgare i Björneborg. Gift med Margareta Larsdotter Ryttaren dotter av, Bonden Lars Henriksson Storfinger (se släkten Indrenius)

Barn:
Gregorius, död 1677 se Tab. 22.
Valborg
Agnes, med gåva stadsskrivaren i Björneborg Erland Johansson
Margareta, gift före 1647 med apologisten i Björneborgs skola Jonas Wrigstadius
NN (VARS dotter Margareta var gift med stadsskrivaren i Björneborg Anders Andersson)

Källor
Linköpings stifts herdaminne, Gustaf Elgenstierna, Den introducerade engelska adelns ättartavlor. 1925-36.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
KOPPLING ?????????????
Jaaaa! SAMMA!

-----------------------------------

http://www.brogren.nu/antavlor/antavlaelisabet.htm
------------------------------

X: 411 fm mf fm mf mf

Johannes (Hans) Prytz.
Prost, kyrkoherde i Arboga, sedan i Söderköping.
Född 1550/06/24 i Örebro.
Död 1637/11/07 i Sankt Laurentii (E).
(Barn IX: 206, s 1, Far XI: 821, s 1, s Mor XI: 822, 1)

Gift 1: o med Margareta Petersdotter.
Död 1597 i Sankt Laurentii (E).

Barn:

Claudius (Clas) Prytz.
Kyrkoherde i S: t Olai och S: t Johannis i Norrköping, Linköpings stift.
Född 1585.
Död 1658.

Ericus Prytz.
Kyrkoherde i Kuddby, Linköpings stift.
Född 1587 i Arboga stadsförs (U).
Död 1637 i Kuddby (E).

Andreas Johannis Prytz.
Superintendent i Göteborg, från 1647 biskop i Linköping.
Född 1590 i Arboga (U).
Död 1655 i Norrköping (E).

Gift 2: o med efterföljande ana.

Barn:

Ingrid Hansdotter Prytz. (Se IX: 206, s 1).

Daniel Prytz.
Född 1609 i Sankt Laurentii (E).
Död 1659 i Danmark.

Catharina Prytz.

Anders Prytz.

-------------------------------------------
XI: 821 fm mf fm mf mf f

Claes Hansson Prytz.
Stadsskrivare i Örebro.
(Barn X: 411, s 1, Far XII: 1641, s 1, s Mor XII: 1642, 1)

Gift med efterföljande ana.

XI: 822 fm mf fm mf mf m

Karin Bengtsdotter.
(Barn X: 411, s 1, Far XII: 1643, s 1)

-------------------------------------------

XI: 821 fm mf fm mf mf f

Claes Hansson Prytz.
Stadsskrivare i Örebro.
(Barn X: 411, s 1, Far XII: 1641, s 1, s Mor XII: 1642, 1)

Gift med efterföljande ana.

XI: 822 fm mf fm mf mf m

Karin Bengtsdotter.
(Barn X: 411, s 1, Far XII: 1643, s 1)

Gift med föregående ana.

----------------------------------

XII: 1641 fm mf fm mf mf ff

Hans Claesson Prytz.
Munk i Riseberga kloster, Närke.
Född 1460.
(Barn XI: 821, s 1, Far XIII: 3281, s 1, s Mor XIII: 3282, 1)

Gift med efterföljande ana.

XII: 1642 fm mf fm mf mf fm

Anna.
(Barn XI: 821, s 1)

Gift med föregående ana.

XII: 1643 fm mf fm mf mf mf

Bengt.
(Barn XI: 822, s 1)

Present

----------------------------
XIII: 3281 fm mf fm mf mf ff f

Claes Prytz.
Krigsöverste.
(Barn XII: 1641, s 1)

Gift med efterföljande ana.

XIII: 3282 fm mf fm mf mf ff m

.
(Barn XII: 1641, s 1)

Gift med föregående ana.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------------------------- -------------
Prytz nr 702
Adliga Ätten Prytz nr 702

TAB 1
Claes Prytz.
Krigsöverste i Sverige under Sturarnas tid.
Ligger Jämte sin fru begraven i Sköllersta kyrka Örebro län, dar på likstenen Deras bilder funnos uthuggna: han i full beväpning och hon, som förmenas Varit av Laxmannätten, jag adlig skrud. Han hade sin sätesgård i Sköllersta socken.

Son
Hans Claesson Prytz, född 1460. Munk i Riseberga kloster i Närke 1504. Gift 1523 med Anna, som var ofrälse.

Son
Claes Hansson Prytz, född vid år 1524. Död 1554. Stadsskrivare i Örebro. Gift med Karin Bengtsdotter, död 1558.

Barn:
Johannes Prytz (Johannes Nic. / Hans Claesson Prytz), född 1550. Prost och kyrkoherde. Död 1637. Se se Tab. 2.
Håkan Claesson Pryss, född 1555. Hövidsman. Död 1585. Se Tab. 13.

TAB 2
Johannes Prytz (Johannes Nicolai eller Hans Claesson Prytz) (son av Claes Hansson Prytz Tab. 1.). Kyrkoherde i Söderköping. Prost. Född i Örebro 1550 24 / 6, † 1637 7 / 11 i Söderköping. Gift 1: o med Margareta Pedersdotter i hennes 2: a gifte (Änka efter Herr Olof, kyrkoherde i Fors, Strängnäs stift), dotter av Kyrkoherden Petrus i Näshulta pastorat av Strängnäs stift.

Barn:
Claudis, född 1585/05/18 i Arboga (se Tab. 2: a)
Ericus, kyrkoherde i Kuddby
Andreas, Biskop i Linköping
Margareta, gift 1: o med Ericus Johannis, 2: o med Mattias Norcopensis, 3: o med Botvidus Risingius (alla tre kyrkoherdar i Hällestad)
Gift 2: o 1598 3 / 8 med Elisabeth Mattsdotter † 1637 11 / 8, dotter av Kyrkoherden i Västra Husby pastorat Mattias Petri och Anna Danielsdotter Grubbe samt syster till assessorn Peder Mattsson, adlad Stjernfelt (eller Grubbe), nr 171.

Barn:
Johannes, kunglig hovpredikant
Catharina (Karin) gift med Kyrkoherden Jag Veta J. Brask
Daniel född 1609, överstelöjtnant, sårades vid belägringen av Köpenhamn 1659 11 / 2, † Samma år 18 / 3.
Christina (Kirstin) gift 1: o med komministern i Söderköping E. Gråberus, 2: o med Kyrkoherden i Östra Ny R. Sundelius
Anna gift med komministern i Linderås D. Kihlman
Ingrid gift med Kyrkoherden i Mogata M. Uhr
NN gift med "Ställan Holst" som begravs i Östra Ny 1668 21 / Han 5, da
Kallas "pastoris svåger".

TAB 2: A
Claudius Prytz. (Claudius Johannis eller Claes Hansson Prytz) (son av Johannes Prytz Tab. 2.) Född 1585/05/18 i Arboga. Kyrkoherde i Norrköping S: t Olai. Hovpredikant hos Hertig Johan på Bråborg. † 1658 18 / 8 och begraven i Storkyrkan. Gift 1: o med Margareta Eriksdotter (Holm) † 1638, dotter av Prosten och Kyrkoherden i Styrestads pastorat av Linköpings stift Ericus Nicolai Holm och Anna Persdotter (se Rosenholm nr 586).

Barn:
Peter Claesson Prytz. Se Tab 3.
Eric Prytz, född 1617 † 1683
Johan Claesson Prytz, adlad Prytz nr 702, född 1621. Kansliråd. Död 1667. Se tab. 4.
Anna Prytz gift med Kyrkoherden i Risinge B. Bruzæues
Gift 2: o 1640 23 / 4 med sin styvmoders brorsdotter Karin Holm född 1617 12 / 2, † 1654 17/12

Barn:
Margareta Prytz gift 1: o med Kyrkoherden i Säby M. Livin, 2: o med Kyrkoherden i Misterhult E. Hedænius
Catharina Prytz † 1689 6 / 12, gift 1667 27 / 8 med Rådmannen i Stockholm Arvid Noreen.
Elisabeth Prytz, döpt 1646 27 / 1

TAB 3
Peter Claesson Prytz (son av Claes Hansson Prytz och Margareta Eriksdotter, Tab. 2: a). Justitieborgmästare i Stockholm. Gift med Helena Weiler, dotter av riksguardien och assessorn i bergskollegium Hans Weiler och Brita Mårtensdotter.

Barn:
Greta Prytz, född 1654, död i juli 1711 i Vimmerby (H). Gift 1673 med borgmästaren Nils Collin
Claes Petersson Prytz, adlad Prytz, född 165 (4). Assessor. Död 1704. Se ADL. Ätten Prytz nr 1269
Anna Prytz född 1657, död den 9 mars 1730 i Stockholm. Gift 1676 med byggnings-och ämbetsborgmästaren i Stockholm Mårten Nyman.

TAB 4
Johan Claesson Prytz, adlad Prytz (son av Claes Hansson Prytz, Tab. 2: a). Född 1621/10/04 i Högby Prästgård. Adlad eller Fick förnyelse på sitt gamla adelskap 1661. Kansliråd. Död 12/12 1677 i Stockholm. Gift 1650/03/25 i Stockholm med Margareta Grundel, dotter av justitieborgmästaren i Stockholm Jakob Grundel, adlad Grundel nr 716 och hans 1: a fru Elisabet Depken.

Barn:
Claes, född 1651. Större. Död 1707. Se Tab. 5.
Elisabet, född 1652/04/02, död 1732/06/23. Gift 1: o med assessorn Johan Hansson, adlad Rosenhoff nr 845. Gift 2: o 1685/09/09 i Stockholm med Lagmannen och Landshövdingen Carl Gustaf Gyllencreutz nr 54.
Johan. Kapten. Se Tab, 12.
Gustaf, född 1662 i Stockholm. Död ogift.
Margareta, död 1705. Gift 1698/01/09 i Stockholm med kaptenen Verner Tranefelt nr 464 i hans 2: a gifte.
Ebba Catharina. Gift 1681/07/10 i Stockholm med majoren Mattias Christoffer Kothen, adlad von Kothen nr 995.
Anna Maria, död ung.

TAB 20
Göran Claesson Prytz, till Otterstorp. (son av Claes Hansson Prytz Tab. 1) Adlad av Johan III 22 / 9 1580. "Han blev dömd för det han besov synd systerdotter Beata Grelsdotter och tvenne barn mördade, som han hade med henne." Död 11 juli 1599. Gift 1: o med Märta Pedersdotter, dotter av häradshövdingen Peder Bryntesson (Lilliehöök af Fårdala nr 1) och hans första fru Ragnil Andersotter (Stierna nr 77). Gift 2: o med Beata Grelsdotter.

Barn:

TAB 21
Claes Göransson Prytz. (förmodligen son av Göran Claesson Prytz Tab. 20.). Borgare i Björneborg. Gift med Margareta Larsdotter Ryttaren dotter av, Bonden Lars Henriksson Storfinger (se släkten Indrenius)

Barn:
Gregorius, död 1677 se Tab. 22.
Valborg
Agnes, med gåva stadsskrivaren i Björneborg Erland Johansson
Margareta, gift före 1647 med apologisten i Björneborgs skola Jonas Wrigstadius
NN (VARS dotter Margareta var gift med stadsskrivaren i Björneborg Anders Andersson)

Källor
Linköpings stifts herdaminne, Gustaf Elgenstierna, Den introducerade engelska adelns ättartavlor. 1925-36.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
KOPPLING ?????????????
Jaaaa! SAMMA!

-----------------------------------

http://www.brogren.nu/antavlor/antavlaelisabet.htm
------------------------------

X: 411 fm mf fm mf mf

Johannes (Hans) Prytz.
Prost, kyrkoherde i Arboga, sedan i Söderköping.
Född 1550/06/24 i Örebro.
Död 1637/11/07 i Sankt Laurentii (E).
(Barn IX: 206, s 1, Far XI: 821, s 1, s Mor XI: 822, 1)

Gift 1: o med Margareta Petersdotter.
Död 1597 i Sankt Laurentii (E).

Barn:

Claudius (Clas) Prytz.
Kyrkoherde i S: t Olai och S: t Johannis i Norrköping, Linköpings stift.
Född 1585.
Död 1658.

Ericus Prytz.
Kyrkoherde i Kuddby, Linköpings stift.
Född 1587 i Arboga stadsförs (U).
Död 1637 i Kuddby (E).

Andreas Johannis Prytz.
Superintendent i Göteborg, från 1647 biskop i Linköping.
Född 1590 i Arboga (U).
Död 1655 i Norrköping (E).

Gift 2: o med efterföljande ana.

Barn:

Ingrid Hansdotter Prytz. (Se IX: 206, s 1).

Daniel Prytz.
Född 1609 i Sankt Laurentii (E).
Död 1659 i Danmark.

Catharina Prytz.

Anders Prytz.

-------------------------------------------
XI: 821 fm mf fm mf mf f

Claes Hansson Prytz.
Stadsskrivare i Örebro.
(Barn X: 411, s 1, Far XII: 1641, s 1, s Mor XII: 1642, 1)

Gift med efterföljande ana.

XI: 822 fm mf fm mf mf m

Karin Bengtsdotter.
(Barn X: 411, s 1, Far XII: 1643, s 1)

-------------------------------------------

XI: 821 fm mf fm mf mf f

Claes Hansson Prytz.
Stadsskrivare i Örebro.
(Barn X: 411, s 1, Far XII: 1641, s 1, s Mor XII: 1642, 1)

Gift med efterföljande ana.

XI: 822 fm mf fm mf mf m

Karin Bengtsdotter.
(Barn X: 411, s 1, Far XII: 1643, s 1)

Gift med föregående ana.

----------------------------------

XII: 1641 fm mf fm mf mf ff

Hans Claesson Prytz.
Munk i Riseberga kloster, Närke.
Född 1460.
(Barn XI: 821, s 1, Far XIII: 3281, s 1, s Mor XIII: 3282, 1)

Gift med efterföljande ana.

XII: 1642 fm mf fm mf mf fm

Anna.
(Barn XI: 821, s 1)

Gift med föregående ana.

XII: 1643 fm mf fm mf mf mf

Bengt.
(Barn XI: 822, s 1)

Present

----------------------------
XIII: 3281 fm mf fm mf mf ff f

Claes Prytz.
Krigsöverste.
(Barn XII: 1641, s 1)

Gift med efterföljande ana.

XIII: 3282 fm mf fm mf mf ff m

.
(Barn XII: 1641, s 1)

Gift med föregående ana.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1632
1632
- 1632
Age 46
Kuddby

- Den som lämnat rikligast spår efter sig rörande Claudius Prytz förhållande till trolldom är
skriften I skriften ''Magia Incantatrix''
omtalas Claudius Prytz förhållande till trolldom;

skriften sammanställdes 1632 av brodern
Ericus Prytz, präst i Östergötland.

- Magia Incantatrix, nedskriven av brodern Ericus Prytz 1632 som också var verksam som präst i Östergötland

--- SE (Tidslinje) ÅR "1613" TOBO-HÄXAN" - Claes/Claudius Prytz

1637
1637
Age 51
Norrköping

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Olai_kyrka.

--------------------------------
Sankt Olai Kyrka Norrköping

(....)
En dopskål i silver fick kyrkan i testamente
1638 efter Kyrkoherden Hans Matthiae (....)