Erik Jansen Pontoppidan (1847 - 1919)

‹ Back to Pontoppidan surname

61

Matches

0 0 61
Adds birth place, death place, burial place, additional photo(s), residence, education and child(ren).

View Erik Jansen Pontoppidan's complete profile:

  • See if you are related to Erik Jansen Pontoppidan
  • Request to view Erik Jansen Pontoppidan's family tree

Share

Birthdate:
Death: Died
Occupation: venerolog, professor, overlæge på vestre hospital, Læge
Managed by: Peter Weis
Last Updated:

About Erik Jansen Pontoppidan

Han fødtes i Ribe 16. Juni 1847 som en Søn af ovennævnte Pastor Dines P. og blev Student fra Randers Skole 1865. 1872 tog han Lægeexamen og var i de følgende Aar Reservelæge i Søværnet og Kandidat ved Kommunehospitalet. 1876 fik han Doktorgraden for en Afhandling <Om Lupus>. 1876-81 var han Kommunelæge paa St. Thomas, 1882 nedsatte han sig i Kjøbenhavn som Specialist i Kjøns- og Hudsygdomme. 1882-85 var han tillige Reservelæge ved Kommunehospitalets 4. Afdeling og virkede samtidig som Pri-vatdocent ved Universitetet. 1887 udnævntes han til visiterende Læge ved Kjøbenhavns Politi. Foruden sin Disputats og Tidsskriftsafhandlinger har han udgivet: <Hudens og Haarets Pleje, populært fremstillet med Illustrationer> (1887, flere Oplag). <Hudsygdommene og de veneriske Sygdomme> (1890), en meget benyttet og paaskjønnet Lærebog, <Therapevtiske Meddelelser> (1891) paa Grundlag af 10000 behandlede Sygdomstilfælde og <Om offentlige Foranstaltninger mod Syfilis> (1899), et særdeles velskrevet Indlæg i Prostitutionsspørgsmaalet. -- 1886 ægtede han Johanne Jensine Hansen, Datter af Kapitajn Ernst Meitzner H.

Carøe og Selmer, Den danske Lægestand, 6. Udg.

<i>Jul. Petersen.</i>

view all

Erik Pontoppidan's Timeline

1847
June 16, 1847
1886
July 25, 1886
Age 39
1919
November 21, 1919
Age 72
????