Fredrik Arvidsson Posse (1727 - 1794)

public profile

3

Matches

0 0 3
Adds birth place and education.

View Fredrik Arvidsson Posse's complete profile:

  • See if you are related to Fredrik Arvidsson Posse
  • Request to view Fredrik Arvidsson Posse's family tree

Share

Related Projects

Birthdate:
Death: Died in Stockholm, Stockholms län, Sverige
Occupation: General greve
Managed by: Sam Andrup
Last Updated:

About Fredrik Arvidsson Posse

Krigarbanan valdes även av Fredrik Posse, vilken 1735 ingick såsom volontär vid Livgardet. Hans befordringar fortgick sedan i vanlig tur, tills han 1750 uppnådde majorsgraden vid Hälsinge regemente. Utnämnd till överstlöjtnant i armén 1759, förde han såsom chef Älvsborgs regemente 1758-1760, då han befordrades till överstlöjtnant vid kronprinsens regemente. Chef för Nylands regemente 1769, utnämndes han genast efter Gustaf III:s uppstigande på tronen till generalmajor och förste generaladjutant och tillhörde i denna egenskap länge konungens närmaste omgivning. Chef för Västmanlands regemente 1773, blev han 1776 ledamot av krigskollegium och 1778, vid de utmärkelser, som utdelades med anledning av kronprinsens födelse, generallöjtnant. För att lämna rum åt överste Sinclair, vilken vid denna tid lyckats tillvinna sig Gustaf III:s synnerliga ynnest, skickades han 1780 att såsom general-en-chef i Finland efter fältmarskalken Stackelberg motta befälet över där förlagda krigsstyrka, varpå han utnämndes till serafimerriddare 1782. Efter krigets slut 1790 förflyttad såsom chef för Österbottens regemente, utnämndes han 1792 till general av infanteriet och befälhavare för Småländska fördelningen av armén, blev 1793 en av rikets herrar och året därefter ledamot av allmänna ärendens beredning.

view all

Fredrik Arvidsson Posse's Timeline

1727
May 17, 1727
1752
November 22, 1752
Age 25
1753
June 22, 1753
Age 26
Sweden
1755
1755
Age 27
1794
December 11, 1794
Age 67
Stockholm, Stockholms län, Sverige
????
????
????
Fredrik blev serafimerriddare 1782.