Godlieb Andries Willer, b1 (c.1742 - d.)

‹ Back to Willer surname

1

Matches

0 0 1
Adds child(ren).

View Godlieb Andries Willer, b1's complete profile:

  • See if you are related to Godlieb Andries Willer, b1
  • Request to view Godlieb Andries Willer, b1's family tree

Share

Birthdate:
Death: (Date and location unknown)
Managed by: Jansi Syfert
Last Updated:

About Godlieb Andries Willer, b1

Inventaris van alle sodanige goederen als op den 12:e deeser maand Maart, metter dood zijn ontruijmt ende naargelaaten door juff:w Maria Anna Grove huijsvrouw van den onder afgeschreevene gagie alhier bescheijdent boekhouder Jeremias Auret, naar alvorens bij testamentaire dispositie op den 10:e Jann: deeses jaars voor den eerst geswooren clercq ter Politicque Secretarije alhier s:r Tobias Christiaan Rönnenkamp en getuijgen opgeregt, haaren gem:e man, met ende beneevens haare drie voor kinderen, met naamen

  • 1) Godlieb Andries Willer door haar bij wijlen haaren eersten man den vaandrig Godlieb Willer verwekt, mitsg:s
  • 2) Anna Maria en
  • 3) Rachel Rousselet Brousson door haar bij wijlen haaren tweeden man den boekhouder Daniel Rousselet Brousson geprocreëert

de vijf kinderen door haar bij haaren bovengem:e man Jeremias Auret verkreegen, met naamen

  • 4) Maria Anna en
  • 5) Jeremias
  • 6) Hendrina Maria
  • 7) Petrus en
  • 8) Andries Auret

in equale deelen tot haare universeele erfgenaamen te hebben g'inventariseert

...

Een huijs en erff staande ende geleegen in deese Tafelvalleij in 't Blok L:L: en aldaar No: 5 blijkens laatste transport de dato 26:e October 1746

...

Aldus g'inventariseert ten huijse voorm:t aan Cabo de Goede Hoop, den 16:e Maart 1764.

[Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/11.24 on http://databases.tanap.net/mooc/]

view all

Godlieb Andries Willer, b1's Timeline